Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Xuyên giám sát tại UBND xã Quang Lãng

29/12/2021 - 02:14 PM
Ngày 27/12, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Xuyên đã tổ chức hai Đoàn giám sát về xã Quang Lãng, xã Hồng Minh giám sát việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
Tại xã Quang Lãng, đoàn Giám sát số 1 của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện do Bà Bùi Thị Ngọc Lan – UVTV Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện làm Trưởng đoàn, cùng các thành viên là Ủy viên Ban Thường trực MTTQ, đại diện lãnh đạo Huyện Đoàn, Hội Nông Dân, Hội Cựu chiến Binh, phòng lao động TBXH huyện Phú xuyên; Thường trực Đảng Ủy- HĐND- UBND, Ủy ban MTTQ xã; Trưởng các đoàn thể chính trị xã hội xã Quang Lãng; Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng ban công tác Mặt trận thôn Mai Xá
Đoàn đã giám sát việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 năm 2021 của xã Quang Lãng  
Đ/c Bùi Thị Ngọc Lan – UVTV Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Xuyên phát biểu tại buổi giám sát
Theo báo cáo của UBND xã Quang Lãng, Đảng ủy - HĐND - UBND xã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp vừa phát triển kinh tế vừa phòng chống dịch covid-19 hiệu quả và thực hiện tốt an sinh xã hội. Thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19,  đến thời điểm này, tổng số người của xã được hỗ trợ theo Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ; Quyết định số 3642/QĐ-UBND ngày 21/7/2021 của UBND thành phố Hà Nội là 498 người, với tổng số tiền đã hỗ trợ là 747.500.000 đồng.
 Đoàn đã giám sát về văn bản chỉ đạo thực hiện đều có đầy đủ Nghị quyết, quyết định, thông báo và kế hoạch rà soát, lập danh sách và chi trả cho người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ; Quyết định số 3642/QĐ-UBND ngày 21/7/2021 của UBND thành phố Hà Nội;  Toàn bộ hồ sơ liên quan của các tổ chức, cơ quan đơn vị trong việc thực hiện chính sách hỗ trợ có đầy đủ theo qui định; tổ chức tới tận gia đình giám sát 10 đối tượng ngẫu nhiên ở 4/8 thôn trong xã, tới nơi các đối tượng được hưởng đã nhận đầy đủ, rất phấn khởi trước chính sách hỗ trợ kịp thời của Chính phủ, Thành phố và địa phương,
Tại buổi giám sát, các thành viên trong đoàn và lãnh đạo xã, thôn cũng đã tập trung làm rõ một số nội dung như: quy trình phương pháp rà soát, thẩm định các đối tượng, điều kiện hỗ trợ người lao động trong các doanh nghiệp việc niêm yết, công khai danh sách đối tượng được hỗ trợ và chi trả hỗ trợ cho các nhóm đối tượng; Đồng thời thảo luận, kiến nghị thực hiện đối với nhóm đối tượng còn lại và công tác xét duyệt đối tượng đủ điều kiện để được hưởng chế độ hỗ trợ… cùng một số nội dung liên quan.
Kết luận buổi giám sát, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bùi Thị Ngọc Lan ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức thành viên trong việc triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung trên. Đồng thời, đề nghị xã trong thời gian tới cần tiếp tục triển khai thực hiện công tác hỗ trợ các đối tượng còn lại đảm bảo trung thực, khách quan. MTTQ các đoàn thể chính trị xã cần tiếp tục phát huy vai trò giám sát ngay tại địa bàn khu dân cư, đảm bảo việc chi tiền hỗ trợ cho người dân kịp thời, đúng đối tượng, từ đó ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất, đảm bảo an sinh xã hội cũng như việc triển khai hiệu quả các nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.
Cùng ngày Đoàn giám sát số 2 của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Xuyên cũng đã giám sát tại xã Hồng Minh, theo Kế hoạch, ngày 28/12/2021, hai Đoàn giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Xuyên sẽ tiếp tục giám sát tại xã Phúc Tiến, xã, Nam phong, xã Phú Yên và xã Tân Dân./.
Nguyễn Duy Thanh

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020