Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Xuyên tổ chức giám sát công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của Cử tri và Nhân dân đối với UBND, Chủ tịch UBND 4 xã và Phòng Tài nguyên môi trường huyện

01/08/2023 - 04:35 PM
Từ ngày 28/7/2023 đến ngày 02/8/2023, Đoàn giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phú Xuyên do đồng chí Bùi Thị Ngọc Lan – UVTV Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện làm Trưởng đoàn; Thành viên của Đoàn là đại diện Thường trực HĐND, Ban Tiếp công dân, Thanh tra huyện, các đồng chí trong ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã lần lượt làm việc tại Phòng họp số 1 Huyện ủy Phú Xuyên với từng UBND các xã Đại Thắng, Văn Hoàng, Vân Từ, Phú Túc; thành phần xã có đại diện Thường trực Đảng Ủy, HĐND, Ủy ban MTTQ, Chủ tịch UBND, cán bộ chuyên môn của xã. Và làm việc với Phòng Tài nguyên môi trường huyện thành phần có đại diện Lãnh đạo, cán bộ chuyên môn của Phòng
Tại các buổi làm việc, đại diện UBND các xã và Phòng Tài nguyên môi trường huyện báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo  và giải quyết ý kiến, kiến nghị của của Cử tri và Nhân dân của từng xã và phòng
Theo Báo cáo của các xã và Phòng Tài nguyên môi trường huyện đã nghiêm túc thực hiện đầy đủ các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân và tiếp nhận giải quyết trả lời ý kiến kiến nghị của của Cử tri và Nhân dân.
Các xã đã bám sát các văn bản chỉ đạo của cấp trên, kịp thời ban hành các văn bản để chỉ đạo bộ phận một cửa, bộ phận chuyên môn tổ chức thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; Có đầy đủ sổ tiếp công dân, lịch tiếp công dân, thực hiện tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư theo đúng quy định; đối với vụ việc khiếu nại, tố cáo được UBND huyện giao, các xã đã tổ chức kiểm tra, xác minh, báo cáo đề xuất UBND huyện giải quyết kịp thời, đúng quy định của pháp luật, không để tồn đọng, không để công dân khiếu nại kéo dài, vượt cấp. Một số vụ việc khiếu kiện về đất đai có tính chất phức tạp, các xã đã chủ động tham mưu đề xuất UBND huyện giải quyết dứt điểm. Đối với các vụ việc phức tạp thì tổ chức đối thoại với công dân tại Trụ sở UBND hoặc tại phòng Tiếp công dân của xã.
Phòng Tài nguyên Môi trường huyện phân công cán bộ tham gia Ban tiếp công dân huyện, trực tiếp giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân và tiếp nhận giải quyết trả lời ý kiến, kiến nghị của Cử tri và Nhân dân kịp thời, đúng quy định 
Tổng hợp trong năm 2022 và 5 tháng đầu năm 2023, 4 xã tiếp nhận 38 đơn thư khiếu nại, tố cáo, đã giải quyết được 33 đơn; tiếp nhận 146 ý kiến, kiến nghị của Cử tri và Nhân dân đã giải quyết trả lời 141 ý kiến; các đơn và ý kiến còn lại chuyển đề nghị Huyện, Thành phố giải quyết theo thẩm quyền.
Tại các buổi giám sát, các thành viên trong Đoàn đã ghi nhận những nỗ lực của các đơn vị trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và giải quyết ý kiến, kiến nghị của của Cử tri và Nhân dân; Trao đổi, đặt ra các câu hỏi, nghe báo cáo giải trình và giải đáp những vướng mắc, làm rõ thêm một số bất cập, hạn chế trong công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo và giải quyết ý kiến, kiến nghị của Cử tri và Nhân dân của các đơn vị. Đồng thời, Đoàn Giám sát đề nghị trong thời gian tới, các đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền về công tác tiếp công dân, Phổ biến giáo dục pháp luật; Công tác hòa giải; công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy định pháp luật, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân và giải quyết ý kiến kiến nghị của của Cử tri và Nhân dân. Tăng cường công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đảm bảo theo đúng quy định pháp luật; thường xuyên tiến hành rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, đông người trên địa bàn theo chỉ đạo của UBND huyện; hạn chế tình hình đơn khiếu kiện đông người, phức tạp, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn
Phát biểu kết luận tại các buổi làm việc, đồng chí Bùi Thị Ngọc Lan – UVTV huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, Trưởng đoàn giám sát cảm ơn các ý kiến phát biểu của các thành viên Đoàn giám sát và các đồng chí lãnh đạo các đơn vị được giám sát; Về các nội dung báo cáo, đồng chí Trưởng đoàn đề nghị đơn vị hoàn thiện theo góp ý của các thành viên Đoàn giám sát. Đồng thời, đồng chí đề nghị các đơn vị thực hiện đúng các văn bản quy định hiện hành trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và giải quyết ý kiến, kiến nghị của Cử tri và Nhân dân. Về vụ việc cụ thể, đồng chí đề nghị Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện thực hiện đúng các hướng dẫn trong các văn bản hiện hành.
 
Đ/c Bùi Thị Ngọc Lan – UVTV huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phát biểu kết luận tại một buổi giám sát
 Theo kế hoạch giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Xuyên triển khai giám sát tất cả các xã, thị trấn và một số phòng chuyên môn trong huyện qua báo cáo, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đang tổng hợp./.
Nguyễn Duy Thanh

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020