Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thường Tín giám sát công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân

18/08/2022 - 03:40 PM
Ngày 17/8, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức Đoàn giám sát việc thực hiện công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân tại 2 xã Vân Tảo và Nguyễn Trãi. Tham gia Đoàn giám sát có đồng chí Lê Tuấn Dũng - UVTV Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, Trưởng Đoàn giám sát; đại diện lãnh đạo Phòng Thanh tra, Ban Tiếp công dân, Liên đoàn Lao động, Hội Nông dân huyện.
Đ/c Lê Tuấn Dũng - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phát biểu tại hội nghị
Buổi sáng, Đoàn tiến hành giám sát tại UBND xã Vân Tảo về việc tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân. Qua giám sát, Đoàn chỉ ra một số hạn chế trong việc thực hiện các quy định về tiếp công dân, giải quyết đơn thư ở cơ sở và đề nghị UBND xã quan tâm việc lập, cập nhập hệ thống sổ tiếp công dân theo quy định, thực hiện các quy định về trách nhiệm của người đứng đầu, của cán bộ công chức trong thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân.
Buổi chiều, Đoàn giám sát tại UBND xã Nguyễn Trãi. Theo báo cáo của xã, thời gian qua, công tác tiếp dân và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân được cả hệ thống chính trị xã quan tâm, xác định là một trong những nhiệm quan trọng. UBND xã đã ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai các chỉ thị, nghị quyết, quy định về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo được thực hiện bằng nhiều hình thức. Thực hiện tốt quy trình, thủ tục về tiếp công dân, quy định về trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp công dân, đảm bảo đầy đủ các chế độ, chính sách đối với người làm công tác tiếp công dân. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân đã có sự phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban, ngành của huyện. Từ năm 2021 đến hết tháng 6/2022, xã đã tiếp 392 lượt công dân; tiếp nhận 28 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Tỷ lệ giải quyết các vụ việc đúng thời hạn hàng năm đạt trên 92%; nhiều vụ việc phức tạp, kéo dài đã được giải quyết dứt điểm.
Từ thực tế công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân, UBND xã đề nghị huyện tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng thường xuyên phối hợp, hướng dẫn xã trong công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; mở các lớp tập huấn nghiệp vụ về công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo cho cán bộ làm công tác tiếp dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân.  
Tại buổi giám sát, các đại biểu đã trao đổi, làm rõ những nội dung liên quan đến việc giải quyết một số đơn kéo dài; việc bố trí kinh phí và công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật ở cấp xã; công tác tổ chức tiếp công dân, việc tiếp nhận đơn, phân loại, xử lý đơn ở xã; chế độ bồi dưỡng người làm nhiệm vụ tiếp công dân; công tác phân loại xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh ở xã; trách nhiệm của người đứng đầu, của cán bộ, công chức trong việc tiếp công dân, giải quyết đơn thư; vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tham gia công tác hòa giải ở cơ sở; những khó khăn, vướng mắc và giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế trong việc triển khai thực hiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân…
Kết luận buổi giám sát, Chủ tịch Ủy ban MTTQ MTTQ Việt Nam huyện Lê Tuấn Dũng đề nghị UBND xã Nguyễn trãi tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đặc biệt là những quy định liên quan đến việc tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của nhân dân, thực hiện tốt Chỉ thị của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực… Tiếp tục thực hiện các quy định về trách nhiệm của người đứng đầu, của cán bộ công chức trong thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân. Chủ động nắm bắt tình hình nhân dân, kịp thời giải quyết ý kiến, kiến nghị của người dân ngay từ cơ sở, không để phát sinh điểm nóng, vụ việc tồn đọng, kéo dài dẫn đến khiếu kiện đông người, vượt cấp. Thực hiện tốt công tác phối hợp giữa chính quyền, MTTQ và các tổ chức - chính trị xã hội trong việc nắm tình hình, lắng nghe ý kiến của nhân dân, theo dõi, đôn đốc, giám sát việc thực hiện kết luận sau tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân.
                                                                   Lê Đức Anh

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020