Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thường Tín giám sát hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng tại các xã

17/08/2023 - 03:31 PM
Trong 3 ngày 14,15,16/8/2023, Đoàn giám sát của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện do đồng chí Nguyễn Đăng Bôi - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện làm Trưởng đoàn đã kiểm tra hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân (TTND), Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng (GSĐTCCĐ), kiểm tra công tác vận động, sử dụng quỹ “Vì Biển đảo Việt Nam” và các loại quỹ an sinh xã hội tại xã Tân Minh, Văn Tự, Hòa Bình và Thị Trấn Thường Tín.
Toàn cảnh hội nghị
Tại buổi kiểm tra, đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam 3 đơn vị đã báo cáo với đoàn kết quả hoạt động của Ban TTND, Ban GSĐTCCĐ, kết quả vận động, quản lí và sử dụng quỹ “Vì Biển đảo Việt Nam” quỹ vì người nghèo và các loại quỹ an sinh xã hội.
Tiếp đó, các thành viên trong đoàn đã đóng góp ý kiến làm rõ một số nội dung và số liệu trong báo cáo của đơn vị như hoạt động Ban TTND và GSĐTCCĐ đã thực sự sâu sát; làm rõ thêm kinh phí hoạt động của 2 Ban; việc vận động, quản lí và sử dụng quỹ đặc biệt quỹ “Vì người nghèo”; ...
Thông qua hoạt động kiểm tra, giám sát của đoàn tại các đơn vị đoàn đã Thông báo kết luận về ưu điểm: Quỹ “Vì biển đảo Việt Nam” và các Quỹ an sinh xã hội đã được các xã xây dựng kế hoạch, triển khai vận động nghiêm túc, cơ bản các xã hoàn thành vượt kế hoạch huyện giao. Các xã đã xây dựng, thực hiện nghiêm túc Quy chế vận động, quản lý, sử dụng Quỹ “Vì Người nghèo”, góp phần quan trọng trong công tác giảm nghèo hàng năm của huyện. Ban Thanh tra Nhân dân (TTND), Ban giám sát đầu tư của cộng đồng (GSĐTCCĐ) ở các xã thường xuyên được củng cố kiên toàn, hoạt động có hiệu quả, tập trung vào việc giám sát thực hiện dân chủ ở cơ sở; việc tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.
Kết thúc buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Đăng Bôi - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã ghi nhận những kết quả đạt được của Ban TTND, Ban GSĐTCCĐ và kết quả vận động các loại quỹ xã trong thời gian qua. Đồng chí cũng yêu cầu, trong thời gian tới, MTTQ xã tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, chung tay ủng hộ các loại quỹ do Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố phát động, các Ban sẽ phát huy tốt vai trò giám sát, phổ biến pháp luật góp phần thực hiện quy chế dân chủ tại địa phương.
Trần Huyền Thư

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020