Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thường Tín kiểm tra công tác tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng

23/10/2022 - 05:00 PM
Ngày 17 đến 21/10, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thường Tín tổ chức đoàn kiểm tra công tác tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng năm 2021 và 9 tháng đầu năm năm 2022 tại Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã: Thống Nhất, Nghiêm xuyên, Minh Cường, Dũng Tiến và Văn Phú. Đoàn do đồng chí Lê Tuấn Dũng - Ủy viên Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện làm Trưởng đoàn cùng đại diện lãnh đạo: Ban Dân vận, Phòng Thanh tra, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện… 
Đồng chí Lê Tuấn Dũng - UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phát biểu
Làm việc với đoàn kiểm tra có các đồng chí đại diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam, Trưởng ban Thanh tra nhân dân các xã Thống Nhất, Nghiêm xuyên, Minh Cường, Dũng Tiến và Văn Phú.
Thay mặt Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã Thống Nhất, Nghiêm xuyên, Minh Cường, Dũng Tiến và Văn Phú báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng năm 2021 và 9 tháng đầu năm 2022. Báo cáo nêu năm 2021 và 9 tháng đầu năm 2022 tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng các xã đã tích cực hoạt động hiệu quả, tổ chức giám sát các công trình xây dựng trên địa bàn; giám sát việc công khai ngân sách xã, các quỹ do nhân dân đóng góp; việc bình xét, hỗ trợ người nghèo, người gặp khó khăn trong đại dịch; công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp; việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở làm minh bạch trong việc đầu tư xây dựng, chất lượng các công trình xây dựng được nâng lên và giải quyết tốt, kịp thời các vấn đề bức xúc nảy sinh ngay từ cơ sở; đây là một trong những hoạt động giám sát cơ bản của công tác Mặt trận trong giai đoạn hiện nay.
Bên cạnh đó, đoàn kiểm tra đề nghị MTTQ xã hướng dẫn Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng xây dựng kế hoạch năm, kế hoạch giám sát từng công việc, sau mỗi lần giám sát xây dựng báo cáo kết luận; các xã cũng kiến nghị huyện, Thành phố quan tâm kinh phí hoạt động, tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng. 
Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Lê Tuấn Dũng - Ủy viên Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, Trưởng đoàn kiểm tra cảm ơn lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ, Trưởng ban Thanh tra nhân dân các xã Thống Nhất, Nghiêm xuyên, Minh Cường, Dũng Tiến và Văn Phú đã quan tâm lãnh đạo, phối hợp chuẩn bị tài liệu chu đáo để tiếp đoàn. Đồng chí đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ, Trưởng ban Thanh tra nhân dân các xã tiếp thu ý kiến đóng góp của đoàn kiểm tra và các đại biểu dự hội nghi đã góp ý, hoàn thiện báo cáo gửi đoàn kiểm tra. Những đề xuất của xã sẽ được đoàn tổng hợp đầy đủ và sớm có kiến nghị gửi đến các cơ quan chức năng để phát huy vai trò giám sát của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng góp phần làm minh bạch trong việc đầu tư xây dựng, nâng cao chất lượng các công trình và giải quyết tốt, kịp thời các vấn đề bức xúc nảy sinh ngay từ cơ sở, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.
                                                              Lê Đức Anh

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020