Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Cầu Giấy giám sát công tác quản lý di tích trên địa bàn quận năm 2021

30/11/2021 - 03:18 PM
Ngày 26/11/2021, Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Cầu Giấy đã có quyết định số 100/QĐ-MTTQ-BTT thành lập đoàn giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Cầu Giấy giám sát công tác quản lý các di tích trên địa bàn quận năm 2021. Xác định giám sát là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm chấp hành Pháp luật của UBND các phường, các tổ chức, cán bộ, công chức, các ban quản lý trong công tác quản lý Nhà nước về di tích. Thông qua giám sát nhằm phát huy những kết quả đã đạt được và phát hiện những hạn chế,vi phạm (nếu có) kiến nghị với các cấp có thẩm quyền khắc phục, xử lý vi phạm để nâng cao hiệu lực, hiệu quả tỏng công tác quản lý và bảo tồn di tích góp phần đáp ứng hơn nữa yêu cầu, nguyện vọng của Nhân dân
 
          Cuộc họp công bố quyết định và Kế hoạch giám sát của MTTQ Quận
Ngay từ đầu năm, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận đã ban hành Kế hoạch số 46/KH-MTTQ ngày 04/3/2021 về thực hiện Giám sát, phản biện xã hội năm 2021 và Kế hoạch số 66/KH-MTTQ-BTT ngày 26/11/2021 giám sát về công tác quản lý di tích đối với UBND và ban quản lý, tiểu ban quản lý di tích các phường (riêng phường Nghĩa Tân không có di tích) từ ngày 10/12 - 20/12/2021 (các buổi làm việc đảm bảo công tác phòng, chống dịch). Đoàn giám sát do đồng chí Nguyễn Thị Thanh - UVTV Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận làm Trưởng đoàn cùng các thành viên là Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; Trưởng, Phó Ban Dân chủ - Pháp Luật, Ban văn hóa xã hội Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, Đội An ninh Công an quận; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các phường. Căn cứ vào Kế hoạch trên cơ sở đề cương, UBND các phường gửi báo cáo bằng văn bản và cung cấp tài liệu, hồ sơ đoàn giám sát chia làm hai tổ xuống các phường và trực tiếp xuống giám sát tại các di tích theo báo cáo của các đơn vị. Sau khi giám sát tại các phường, Đoàn giám sát sẽ họp để thông qua kết quả giám sát và báo cáo Quận ủy và các cơ quan liên quan.
 
                                                             Ủy ban MTTQ quận Cầu Giấy

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020