Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Cầu Giấy giám sát việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh đối với Chủ tịch UBND phường năm 2022

22/10/2022 - 04:50 PM
Ngày 21/10/2022, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Cầu Giấy đã giám sát trực tiếp việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đối với Chủ tịch UBND phường tại 02 phường: Quan Hoa và Mai Dịch.
Trên cơ sở báo cáo việc thực hiện tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của Chủ tịch UBND 02 phường, các đồng chí trong Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận và thành viên trong đoàn đã tiến hành kiểm tra thực tế sổ sách, tài liệu, nội dung có liên quan tới việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của Chủ tịch UBND các phường và cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ việc tiếp công dân tại 02 phường theo Kế hoạch đã đề ra.
Nhìn chung, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị đã được UBND các phường triển khai thực hiện bài bản, đúng quy trình, quy định, có nhiều thuận lợi do sự phát triển của khoa học công nghệ; cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác tiếp công dân được chú trọng đầu tư; có phòng tiếp công dân riêng biệt; lịch tiếp công dân, số điện thoại của cán bộ tiếp công dân được công khai niêm yết; các văn bản liên quan như: Quy chế tiếp công dân, Nội quy tiếp công dân, việc phân công trách nhiệm cán bộ và phối hợp giữa các thành phần tiếp công dân được xây dựng, thực hiện nghiêm túc; hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật qui định và điều chỉnh pháp luật có liên quan được xây dựng, sửa đổi, bổ sung kịp thời theo quá trình phát triển chung của kinh tế, chính trị, xã hội. Bên cạnh đó, công tác lãnh đạo của Đảng ủy phường, sự phối hợp giữa MTTQ và các thành viên, của Ban Thanh tra Nhân dân và Ban công tác mặt trận khu dân cư được thực hiện bài bản, nhịp nhàng. Đặc biệt là công tác nắm tình hình ngay tại địa bàn dân cư phát sinh các vụ việc được chú trọng.
Qua báo cáo và kiểm tra thực tế, từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 31/8/2022 số đơn thư của công dân gửi tới UBND các phường chủ yếu là đơn phản ánh, kiến nghị, không có đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết. Đơn phản ánh, kiến nghị của công dân chủ yếu liên quan đến công tác quản lý trật tự xây dựng, đô thị, môi trường, tranh chấp đất đai, các vụ việc dân sự,… và đã được Chủ tịch UBND các phường chỉ đạo xử lý dứt điểm.
Kết luận việc giám sát tại 02 phường, đồng chí Nguyễn Thị Thanh – UVTV Quận ủy, Chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam quận, Trưởng đoàn giám sát đã ghi nhận, đánh giá cao kết quả triển khai, tổ chức thực hiện của UBND các phường trong việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; nhấn mạnh hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị tại các phường có tốt thì mới hạn chế được đơn thư của công dân, trong đó có sự bài bản của công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy phường và sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng của MTTQ, các đoàn thế chính trị- xã hội. Đặc biệt, cần đẩy mạnh và phát huy hơn nữa vai trò giám sát của các Ban Thanh tra Nhân dân, Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư giúp cho việc nắm bắt, phối hợp, xử lý vụ việc được nhanh, gọn, hiệu quả, không để phát sinh điểm nóng, gây bức xúc trong Nhân dân.
Có thể khẳng định, công tác giám sát, phản biện của MTTQ Việt Nam nói chung và Ủy ban MTTQ Việt Nam quận nói riêng trong nhiều năm qua đã góp phần hết sức tích cực trong việc phát huy quyền dân chủ của Nhân dân, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh, hướng tới xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.
  

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020