Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Cầu Giấy họp đoàn giám sát công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn quận năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019

23/08/2019 - 09:05 AM
Chiều ngày 20/8/2019, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Cầu Giấy tổ chức hội nghị công bố quyết định và triển khai Kế hoạch số 10/KH-MTTQ-BTT ngày 15/8/2019 của Ban Thường trực MTTQ Việt Nam quận về giám sát công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn quận năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thị Thanh – UVTV Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; thành viên đoàn giám sát và các đồng chí là Chủ tịch UBND phường Dịch Vọng Hậu, Dịch Vọng, Mai Dịch, Quan Hoa; đại diện đội quản ký TTXD đô thị quận.
Căn cứ Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị khóa XI về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; thực hiện chương trình 04/CTr-HĐND-UBND-UBMTTQ ngày 21/01/2019 giữa HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận về phối hợp công tác năm 2019; Kế hoạch số 02/KH-MTCG ngày 16/01/2019 của Ủy ban MTTQ Việt Nam quận về giám sát, phản biện xã hội năm 2019.
Đ/c Nguyễn Thị Thanh – UVTV – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận phát biểu tại hội nghị
Nhằm nâng cao vai trò giám sát và phản biện xã hội của MTTQ, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân trong quận; Việc giám sát của MTTQ để thực hiện tốt công tác quản lý trật tự xây dựng; đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm chấp hành pháp luật của các tổ chức, cán bộ, công chức trong công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn quận. Thông qua giám sát phát hiện hạn chế, vi phạm (nếu có) kiến nghị với các cấp có thẩm quyền khắc phục, xử lý vi phạm để nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý trật tự xây dựng. Sau khi công bố Quyết định và triển khai Kế hoạch giám sát, đã có 6 ý kiến tham gia phát biểu của các thành viên trong đoàn giám sát và lãnh đạo các phường thống nhất phương pháp, phương thức thực hiện để cuộc giám sát đạt được kết quả tốt. Sau các ý kiến của các thành viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Nguyễn Thị Thanh đã có kết luận phân công cụ thể đối với các thành viên trong đoàn giám sát và đề nghị thành viên trong đoàn phối hợp chặt chẽ, nêu cao trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ giám sát theo quy định nhằm tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền, xây dựng hệ thống chính trị của quận trong sạch, vững mạnh.
 
                                                                    MTTQ quận Cầu Giấy

Các tin tức khác

Phát huy vai trò thanh tra nhân dân

10/09/2022 - 60 lượt xem
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020