Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Đống Đa tổ chức đoàn kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện chính sách cho vay Người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất do ảnh hưởng của dịch Covid-19

01/04/2022 - 10:29 AM
Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021, Nghị quyết số 126/NQ CP ngày 08/10/2021 về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021, Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg ngày 06/11/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 và các văn bản Hướng dẫn của Trung ương, Thành phố. Ngày 31/3/2022, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Đống Đa tổ chức đoàn kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện chính sách cho vay Người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Giám sát trực tiếp tại Ngân hàng Chính sách xã hội quận Đống Đa; Công ty Vận tải đường sắt Hà Nội; Giám sát qua nghiên cứu văn bản tại Công ty TNHH MTV kinh doanh ô tô Thăng Long; Công ty Cổ phần Taxi Hà Nội. Đồng chí Đào Thị Minh Hiền - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận làm Trưởng đoàn.
Báo cáo tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Ngân hàng chính sách Quận đã báo cáo tình hình triển khai thực hiện các Chính sách hỗ trợ vay vốn trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất đối với Người sử dụng lao động bị ảnh do dịch Covid -19 cụ thể: Tính đến ngày 28/3/2022, Ngân hàng chính sách Quận đã thực hiện hướng dẫn cho vay 16 NSDLĐ, với tổng số tiền 42.321 triệu đồng để trả lương cho 10.226 lượt lao động trong đó: Cho vay trả lương ngừng việc là 13 NSDLĐ với số tiền 1.728 triệu cho 329 lượt người lao động; Cho vay trả lương phục hồi sản xuất sau khi tạm dừng hoạt động là 19 lượt NSDLĐ với số tiền 6.992 triệu đồng cho 1.644 lượt người lao động; Cho vay trả lương phục hồi sản xuất trong lĩnh vực hoạt động vận tải, hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng 07 lượt NSDLĐ với số tiền 33.601 triệu đồng cho 8.253 lượt người lao động.
Công ty Vận tải đường sắt Hà Nội; Công ty TNHH MTV kinh doanh ô tô Thăng Long; Công ty Cổ phần Taxi Hà Nội  báo cáo những tác động của đại dịch Covid -19 đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh của đơn vị; tình hình sử dụng nguồn vốn vay hỗ trợ, phương án trả nợ, những khó khăn và đề xuất, kiến nghị. Qua báo cáo, Công ty vận tải đường sắt Hà Nội đã vay để chi trả lương cho người lao động phục hồi sản xuất cho 7.889 lượt người lao động với tổng số tiền là 29.607.189.410 đồng; Công ty cổ phần Taxi Hà Nội đã vay để chi trả lương cho người lao động phục hồi sản xuất cho 337 lượt người lao động với tổng số tiền là 1.489.540.000 đồng;  Công ty TNHH MTV kinh doanh ô tô Thăng Long đã vay để chi trả lương cho người lao động phục hồi sản xuất cho 366 lượt người lao động với tổng số tiền là 1.617.720.000 đồng
Kiến nghị với đoàn công tác, các doanh nghiệp đề nghị tiếp tục kéo dài thời gain cho vay để trả lương cho người lao động phục hồi sản xuất; giảm thuế GTGT, TNCN; giảm phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sát; tổ chức tiếp tục cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ… Đề nghị Chính phủ nghiên cứu thực hiện các chế độ chính sách, các giải pháp mang tính dài hạn để chuẩn bị những điều kiện cơ bản cho phát triển bền vững sau đại dịch đó là cho vay ưu đãi cho thực hiện các dự án dài hạn trọng điểm của doanh nghiệp…
Đồng chí Đào Thị Minh Hiền - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận trưởng đoàn giám sát
Kết luận buổi làm việc, đồng chí Đào Thị Minh Hiền - Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam Quận đánh giá cao và ghi nhận việc triển khai chính sách cho vay nhanh chóng, kịp thời và hiệu quả của Ngân hàng chính sách đối với các đơn vị, doanh nghiệp nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn cho người dân bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19 góp phần đảm bảo an sinh - xã hội trên địa bàn quận nói riêng, thành phố nói chung. Đồng chí yêu cầu Ngân hàng chính sách cần thường xuyên báo cáo kết quả triển khai thực hiện chính sách và phối hợp thực hiện giám sát việc triển khai thực hiện chính sách cho vay theo quy định.Thời gian tới, tiếp tục tham mưu xây dựng các giải pháp phù hợp với thực tế của địa phương nhằm đẩy mạnh việc triển khai hiệu quả các chính sách, nhanh chóng, thiết thực, hiệu quả. Phối hợp tuyên truyền, phổ biến chính sách đến các cơ quan, đơn vị, người lao động nắm bắt, thụ hưởng và giám sát. Đồng thời, tiếp tục rà soát, nắm bắt kịp thời nhu cầu vay vốn của người sử dụng lao động để chủ động xác định đúng đối tượng cho vay đến khâu triển khai giải ngân vốn kịp thời và giám sát chặt chẽ tránh tiêu cực, đảm bảo công khai, minh bạch trong quá trình thực hiện.
Đối với các công ty đồng chí chia sẻ những khó khăn của các đơn vị do ảnh hưởng nặng nề bởi dịch,tiếp thu những ý kiến, kiến nghị của các đơn vị đồng thời đề nghị các doanh nghiệp sử dụng vốn vay theo đúng mục đích, đúng quy định của pháp luật; có trách nhiệm hoàn trả nợ đầy đủ, đúng thời hạn; Công đoàn cơ quan tiếp tục quan tâm đến cán bộ, công nhân viên, người lao động cũng như tiếp tục tuyên truyền việc thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 tại cơ quan, đơn vị góp phần cùng với Quận, Thủ đô và đất nước đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 để phục hồi, phát triển kinh tế ./. 
 Ủy ban MTTQ quận Đống Đa
 
 

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020