Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Đống Đa tổ chức hội nghị công tác Thanh tra Nhân dân (TTND) và Giám sát đầu tư của cộng đồng (GSĐTCCĐ) năm 2022.

27/12/2022 - 10:59 AM
Sáng ngày 27/12, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Đống Đa tổ chức hội nghị Tổng kết công tác Thanh tra Nhân dân (TTND) và Giám sát đầu tư của cộng đồng (GSĐTCCĐ) năm 2022. Bà Đào Thị Minh Hiền - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận chủ trì hội nghị.
Dự còn có các đồng chí: Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận; đại diện các phòng, ban của Quận; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Trưởng Ban TTND, GSĐTCCĐ 21 phường trên địa bàn quận.
Hoạt động Thanh tra nhân dân được MTTQ xác định là nhiệm vụ trọng tâm của công tác giám sát. Hàng năm hoạt động TTND & GSĐTCCĐ được thực hiện bài bản, trọng tâm theo đúng quy định. Tập trung vào một số lĩnh vực hoạt động như: Giám sát việc chấp hành chủ trương chính sách của Đảng, Nghị quyết, quyết định của các cấp chính quyền, giám sát cán bộ, công chức, đảng viên, cải cách hành chính, các chính sách giải phóng mặt bằng, Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở…  Năm 2022, Ban Thanh tra nhân dân đã giám sát 112 cuộc; Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng giám sát 94 công trình. Đa số các công trình, các vụ viêc đều được giám sát chặt chẽ, đúng quy định nên đã góp phần làm giảm thất thoát lãng phí trong đầu tư xây dựng, nâng cao chất lượng công trình được nhân dân đánh giá cao, góp phần đảm bảo ổn định an ninh xã hội.

Tại Hội nghị đã có 03 ý kiến tham luận, các ý kiến đa số thống nhất với Báo cáo của BTT Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận đã trình tại hội nghị và minh họa thêm một số hoạt động nổi bật trong năm 2022; kiến nghị, đề xuất một số giải pháp trong phối hợp triển khai hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của TTND, giám sát đầu tư của cộng đồng năm 2023, các cơ chế, chính sách hỗ trợ cho hoạt động TTND tại cơ sở.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đào Thị Minh Hiền nhấn mạnh: Ban TTND, Ban GSĐTCCĐ các phường tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền; thực hiện QĐ 217 và 218 của Bộ Chính trị về Quy chế Giám sát và Phản biện xã hội; Làm tốt hơn nữa công tác tham gia góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng XIII, Nghị quyết của Quận ủy, HĐND, UBND, Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019-2024; Chương trình hành động toàn khóa MTTQ Việt Nam phường, Quận nhiệm kỳ 2019-2024. Đồng thời thường xuyên nắm bắt dư luận nhân dân nhất là những địa bàn thực hiện công tác giải phóng mặt bằng; tổ chức tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của cán bộ và nhân dân tại cơ sở; giám sát công trình, dự án đảm bảo thực hiện đúng quy định không để xảy ra sai phạm, giám sát việc thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”… việc thu chi các loại quỹ đặc biệt việc chi trả cho các đối tượng dịp Tết nguyên đán để góp phần hoàn thành nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2023 của Quận.
Ủy ban MTTQ quận Đống Đa

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020