Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng đã tổ chức đoàn giám sát thực hiện chuyên đề số 06-CĐ/QU ngày 14/6/2021 và Chuyên đề số 09-CĐ/QU ngày 05/7/2021 của Quận ủy

16/09/2023 - 05:52 PM
Từ ngày 07/9 đến ngày 12/9/2023, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng đã tổ chức đoàn giám sát thực hiện chuyên đề số 06-CĐ/QU ngày 14/6/2021 và Chuyên đề số 09-CĐ/QU ngày 05/7/2021 của Quận ủy Hai Bà Trưng đối với Đảng ủy các phường: Đồng Tâm, Cầu Dền, Quỳnh Lôi, Đống Mác. Thành phần đoàn gồm: Bà Nguyễn Xuân Diệp - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Quận ủy, các tổ chức chính trị xã hội quận (Liên đoàn lao động, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh), Phòng Văn hóa và thông tin quận, các vị trong Ban Thường trực và chuyên viên Ủy ban MTTQ Việt Nam quận. Dự tiếp đoàn có đại diện lãnh đạo Đảng ủy, UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ, Trưởng các tổ chức chính trị - xã hội và một số Trưởng ban CTMT của 4 phường được kiểm tra, giám sát.  
Tại buổi làm việc, đoàn đã nghe đại diện Đảng ủy các phường báo cáo đánh giá kết quả công tác triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo chuyên đề số 06-CĐ/QU ngày 14/6/2021 và Chuyên đề số 09-CĐ/QU ngày 05/7/2021 của Quận ủy Hai Bà Trưng, một số khó khăn vướng mắc và kiến nghị đề xuất. Các thành viên đoàn và đại diện của phường đã trao đổi, làm rõ các nội dung liên quan đến công tác triển khai thực hiện hai chuyên đề.

Phát biểu kết luận buổi giám sát, bà Nguyễn Xuân Diệp đã ghi nhận sự nghiêm túc của Đảng ủy các phường, đánh giá cao các phường đã cơ bản triển khai tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ của hai chuyên đề. Đối với chuyên đề số 06-CĐ/QU ngày 14/6/2021 về “Phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội quận Hai Bà Trưng trong công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền giai đoạn 2021-2025”, Đảng ủy các phường đã quan tâm lãnh đạo MTTQ và các tổ chức chính trị - xã  hội hàng năm lựa chọn và đăng ký thực hiện giám sát ít nhất 1 nội dung thực hiện chính sách pháp luật, phản biện xã hội ít nhất 1 dự thảo văn bản chính sách pháp luật, tham gia góp ý dự thảo Luật đất đai, Luật Thủ đô (sửa đổi). Đối với Chuyên đề số 09-CĐ/QU ngày 05/7/2021 của Quận ủy Hai Bà Trưng về “Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội quận Hai Bà Trưng trong việc nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2021-2025, Đảng ủy các phường đã chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo MTTQ và các tổ chức CT-XH thực hiện tốt 5 chỉ tiêu, như đẩy mạnh vận động xây dựng Quỹ “Vì người nghèo”, tổ chức Hội nghị đại  biểu nhân dân bàn việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, hàng năm mỗi phường đảm nhận ít nhất 1 mô hình cụ thể, thiết thực xây dựng đời sống văn hóa, đảm bảo cảnh quan môi trường đô thị, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, tham gia giám sát công tác quản lý nhà sinh hoạt cộng đồng. MTTQ và các tổ chức CT-XH các phường hàng năm đều được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.
Thay mặt đoàn và thay mặt Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, bà Nguyễn Xuân Diệp đề nghị Đảng ủy phường tiếp tục quan tâm đẩy mạnh lãnh đạo, chỉ đạo UBND phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức CT-XH phường thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ của 2 chuyên đề, tăng cường công tác kiểm tra giám sát các tổ chức, đơn vị, các tổ dân phố trong quá trình triển khai thực hiện; Quan tâm đến công tác cán bộ Mặt trận và các đoàn thể đảm bảo đủ về số lượng, ngày càng nâng cao chất lượng đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ; Tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện mô hình “Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội phát huy sức mạnh đại đoàn kết, giúp đỡ người dân có hoàn cảnh khó khăn chống tái nghèo” trong giai đoạn 2023-2025; Việc thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ của chuyên đề chính là góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đem lại cuộc sống ấm no, bình yên và hạnh phúc cho nhân dân.
Nguyễn Hiền Phương

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020