Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng kiểm tra công tác tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng năm 2022

30/10/2022 - 02:46 PM
Từ ngày 27/10 đến ngày 28/10/2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng đã tiến hành kiểm tra về tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân (TTND), Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng (GSĐTCCĐ) năm 2022 tại các phường Thanh Lương, Quỳnh Mai, Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng.  
Kết quả các buổi làm việc cho thấy, các phường Thanh Lương, Quỳnh Mai, Bạch Đằng đã kiện toàn thành viên Ban TTND và Ban GSĐTCCĐ theo quy định; mỗi một dự án đầu tư trên địa bàn phường có một Ban giám sát đầu tư phụ trách giám sát thường xuyên. Ban Thanh tra nhân dân thực hiện có hiệu quả chức năng giám sát đối với các tổ chức, cá nhân trên địa bàn phường trong việc thực hiện chính sách, pháp luật; Ban giám sát đầu tư của cộng đồng thực hiện tốt chức năng theo dõi, đánh giá việc chấp hành các quy định về quản lý đầu tư; qua giám sát, phát hiện, kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền về các việc làm vi phạm các quy định về quản lý, các việc làm sai quy định, gây lãng phí, thất thoát vốn và tài sản của nhà nước, xâm hại đến lợi ích của cộng đồng.
 
Đồng chí Nguyễn Xuân Diệp - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng chủ trì đoàn kiểm tra công tác TTND, GSĐTCCĐ tại phường Quỳnh Mai
Từ khi thành lập các Ban đến nay, đặc biệt là trong những năm gần đây, hoạt động của các Ban TTND và Ban GSĐTCCĐ ngày càng nâng cao về chất lượng, được các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan chức năng và nhân dân ghi nhận. Qua kiểm tra, năm 2022, Ban TTND của 03 phường đã giám sát một số nội dung như: công tác thu chi Quỹ “Vì người nghèo”, chi trả chế độ cho người có công, người hưởng bảo trợ xã hội, thái độ phục vụ nhân dan của bộ phận 1 cửa và công chức UBND phường, việc công khai các thủ tục hành chính, việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở v.v….. Ban giám sát đầu tư cộng đồng của 3 phường đã giám sát 9 dự án đầu tư công đang triển khai trên địa bàn, kiến nghị 2 vấn đề. Các Ban GSĐTCCĐ đã báo cáo UBND phường, trao đổi, phản ánh, kiến nghị trực tiếp với đơn vị thi công và các ngành chức năng; đã khắc phục, giải quyết, đảm bảo chất lượng và tiến độ các công trình. Những kiến nghị của các Ban GSĐTCCĐ đều được UBND quận, UBND các phường, các đơn vị thi công tiếp thu, trả lời và giải quyết theo thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật.
Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, các đồng chí Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng chủ trì hội nghị đã đánh giá cao kết quả hoạt động của các Ban TTND, Ban GSĐTCCĐ và sự nhiệt tình, trách nhiệm của các cán bộ cơ sở làm công tác TTND, GSĐTCCĐ. Đồng thời, đề nghị cấp ủy, chính quyền tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam phường chỉ đạo hoạt động của Ban TTND, Ban GSĐTCCĐ; nâng cao chất lượng công tác kế toán, tài chính trong hoạt động giám sát đầu tư cộng đồng để sát với thực tế hoạt động. Chú trọng việc động viên, khen thưởng đối với những tập thể, cá nhân làm tốt công tác TTND và GSĐTCCĐ. Đặc biệt, cần động viên nhân dân phát huy quyền làm chủ để cùng tham gia vào hoạt động giám sát của Mặt trận, Ban TTND và Ban GSĐTCCĐ.
Nguyễn Xuân Diệp
 
 

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020