Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng kiểm tra, giám sát công tác vận động, quản lý và sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” và Quỹ “Vì Biển đảo Việt Nam” năm 2023

31/07/2023 - 06:35 PM
Từ ngày 26/7 đến ngày 28/7/2023, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng đã tiến hành kiểm tra, giám sát công tác vận động, quản lý và sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” và Quỹ “Vì Biển đảo Việt Nam” năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023 đối với UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam các phường: Trương Định, Bạch Mai, Bạch Đằng, Thanh Lương. Thành phần đoàn gồm: Bà Nguyễn Hiền Phương - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, chuyên viên Ủy ban MTTQ Việt Nam quận phụ trách công tác tài chính, đại diện Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội, Liên đoàn lao động quận. Dự tiếp đoàn có đại diện lãnh đạo Đảng ủy, UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam, Trưởng ban Thanh tra nhân dân, cán bộ phụ trách công tác Lao động, Thương binh và Xã hội, công tác kế toán tài chính của UBND các phường được kiểm tra, giám sát.  
Tại buổi làm việc, đoàn đã nghe đại diện UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam các phường báo cáo kết quả vận động Quỹ “Vì biển đảo Việt Nam” năm 2022 và năm 2023, kết quả vận động, quản lý và sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” của phường năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023; đồng thời kiểm tra sổ sách, tài liệu và chứng từ thu chi các loại quỹ của phường theo quy định. Các thành viên đoàn và đại diện của phường đã trao đổi, làm rõ các nội dung liên quan đến công tác vận động, quản lý các loại quỹ.
Đoàn kiểm tra, giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng làm việc tại phường Bạch Mai.
Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, bà Nguyễn Hiền Phương đã ghi nhận sự nghiêm túc của UBND, UB MTTQ Việt Nam các phường, đánh giá cao các phường đã làm tốt công tác vận động Quỹ “Vì biển đảo Việt Nam”, đã cố gắng khắc phục khó khăn, vận động Quỹ năm 2023 bằng và vượt cao hơn năm 2022 và đã nộp toàn bộ về cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam quận để chuyển về Thành phố theo quy định. Đối với Quỹ “Vì người nghèo”, các phường đã đảm bảo các quy định về vận động Quỹ và chăm lo cho người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn từ nguồn Quỹ đảm bảo đúng đối tượng và theo các quy định hiện hành. Thay mặt đoàn và thay mặt Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, bà Nguyễn Hiền Phương đề nghị các phường cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền để vận động Quỹ “Vì người nghèo” phường đạt kết quả tốt, tạo nguồn lực chăm lo cho nhiều đối tượng, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, làm tốt công tác tổ chức tháng cao điểm “Vì người nghèo và an sinh xã hội” năm 2023, để không ai bị bỏ lại phía sau. Kết hợp công tác vận động Quỹ với thực hiện mô hình Dân vận khéo “Ủy ban MTTQ Việt Nam phường và các tổ chức thành viên phát huy sức mạnh đại đoàn kết giúp đỡ người dân có  hoàn cảnh khó khăn, chống tái nghèo” để vận động các nguồn xã hội hóa giúp đỡ thường xuyên hàng tháng đối với các trường hợp đặc biệt khó khăn; Đa dạng hóa hơn nữa các hình thức chăm lo và mở rộng đối tượng được hỗ trợ từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo”; Thường xuyên củng cố, kiện toàn Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” phường, thực hiện vận động, quản lý và sử dụng Quỹ theo đúng các quy định tại Quy chế ban hành theo Quyết định số 1085/QĐ-MTTQ-BTT, ngày 30/12/2022 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội cũng như các quy định của pháp luật hiện hành.
Nguyễn Hiền Phương

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020