Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên giám sát giảm đàn chăn nuôi trong khu dân cư năm 2021

28/10/2021 - 03:04 PM
Thực hiện Kế hoạch số 38/KH-MTTQ-BTT 26/4/2021 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên về thực hiện Chương trình số 02-CTr/QU của Quận ủy Long Biên về “Nâng cao chất lượng cuộc sống người dân trên địa bàn quận Long Biên, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu giai đoạn 2020 – 2025” và năm 2021, ngày 28/10/2021, đoàn giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên tiến hành giám sát giảm đàn chăn nuôi trong khu dân cư tại phường Cự Khối. Tham gia đoàn giám sát có: ông Ngô Thanh Xuân - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh quận, Phó Bí thư quận Đoàn; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Cự khối.
Tại UBND phường sau khi nghe báo cáo kết quả tuyên truyền, vận động, giám sát của của phường về giảm đàn chăn nuôi, các đại biểu chia làm 2 đoàn tới 06 hộ chăn nuôi gia xúc trong khu dân cư để tuyên truyền, vận động, giám sát. Tại các gia đình hộ chăn nuôi cơ bản nhất trí với chủ trương của quận, phường về giảm đàn chăn nuôi và đề nghị hiện các hộ đều đã có tuổi, kinh tế gia đình có khó khăn không có nguồn thu nhập nào khác, phần đất hiện là chuồng trại chăn nuôi cơ bản là đất vườn ao, đất giao theo Nghị định 64 đề nghị các cấp chính quyền quan tâm để các hộ cải tạo chuồng trại cũ thành nhà ở để cho thuê. Đoàn giám sát ghi nhận ý kiến các hộ bằng biên bản để phản ảnh với chính quyền quận, phường giải quyết theo thẩm quyền ./.
 
Ngô Thanh Xuân
         
 

Các tin tức khác

Phát huy vai trò thanh tra nhân dân

10/09/2022 - 77 lượt xem
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020