Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên phối hợp giám sát việc thi hành án hình sự tại UBND phường năm 2022

25/05/2022 - 02:09 PM
Thực hiện Chương trình phối hợp hoạt động năm 2022, trong các ngày 17/5 đến ngày 25/5/2022, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên phối hợp với Viện kiểm sát quận Long Biên tiến hành giám sát việc thi hành án hình sự tại UBND các phường Giang Biên, Phúc Đồng, Long Biên, Bồ Đề, Thượng Thanh, Đức Giang quận Long Biên.
 
Đoàn kiểm sát tại UBND phường Phúc Đồng
Tham dự đoàn kiểm sát có đồng chí Nguyễn Viết Cường – Phó viện trưởng Viện kiểm sát quận, trưởng đoàn; đồng chí Ngô Thanh Xuân – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; các kiểm sát viên, kiểm tra viên theo quyết định, đại diện cấn bộ đội Hỗ trợ tư pháp Công an quận; Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND phường, cán bộ tư pháp, Công an phường, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường.
Tại các buổi giám sát, sau khi nghe lãnh đạo UBND phường trình bày báo cáo thực hiện quyết định kiểm sát theo mẫu, đoàn giám sát kiểm tra trực tiếp hệ thống sổ theo đối các đối tượng thi hành án hình sự trên địa bàn phường, kiểm tra hồ sơ của từng đối tượng, trao đổi làm rõ những nội dung chưa rõ theo đề cương, góp ý cho phường những thiếu sót theo qui định hiện hành; phát biểu nhận xét của các thành viên đoàn kiểm sát, tóm tắt kết luận của trưởng đoàn chỉ rõ những nội dung làm tốt, tồn tại để rút kinh nghiệm góp phần thực hiện tốt hơn thi hành án hình sự của UBND phường, của quận năm 2022 và trong thời gian tới.
Ngô Thanh Xuân
 
 
 
 
 
 
 
 

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020