Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội giám sát công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội

12/05/2023 - 02:40 PM

Thực hiện Kế hoạch số 345/KH-MTTQ-BTT ngày 27/02/2023 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội về giám sát công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2023; Công văn số 2328, 2369/MTTQ-BTT về việc giám sát công tác tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội, sáng 12/5/2023, Đoàn Giám sát của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Sỹ Trường - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố làm Trưởng đoàn đã tiến hành giám sát tại Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội. Tham gia Đoàn giám sát có đại diện Ban Tiếp công dân Thành phố, đại diện Thanh tra Thành phố, thành viên Hội đồng tư vấn Dân chủ - Pháp luật, các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên Ban Dân chủ - Pháp luật Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội.
Tiếp Đoàn giám sát tại Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội có đồng chí Nguyễn Minh Tấn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố, các đồng chí lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn.
  Quang cảnh buổi làm việc
Đoàn Giám sát đã được nghe đồng chí Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội và báo cáo về 2 vụ việc cụ thể được Đoàn Giám sát lựa chọn.
Tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn giám sát đã ghi nhận các kết quả đạt được trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố. Đồng thời cũng đặt ra các câu hỏi, nghe báo cáo giải trình và giải đáp những vướng mắc.
 
 Đồng chí Nguyễn Sỹ Trường - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, Trưởng Đoàn giám sát phát biểu kết luận
 
Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Sỹ Trường - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, Trưởng đoàn giám sát cảm ơn các ý kiến phát biểu của các thành viên Đoàn giám sát và các đồng chí lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố. Các nội dung về báo cáo, đồng chí Trưởng đoàn đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội hoàn thiện theo góp ý của các thành viên Đoàn giám sát. Đồng thời, đồng chí đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội thực hiện đúng các văn bản quy định hiện hành trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo. Về vụ việc cụ thể, đồng chí đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội thực hiện đúng các hướng dẫn trong các văn bản hiện hành.
Lê Hương
 

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020