Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội kiểm tra công tác vận động, quản lý và sử dụng quỹ “Vì biển đảo” và các loại quỹ an sinh xã hội khác tại huyện Ứng Hòa

06/07/2023 - 09:15 AM
Chiều ngày 5/7/2023, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội kiểm tra công tác vận động, quản lý và sử dụng quỹ “Vì biển đảo” và các loại quỹ an sinh xã hội khác do Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ứng Hòa triển khai trong năm 2022 và quý I năm 2023.
Dự hội nghị có: Ông Phạm Anh Tuấn - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội; ông Nguyễn Tri Phương – Trưởng ban Phong trào Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội; ông  Trương Văn Nhung – Trưởng ban Dân tộc và Tôn giáo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội; ông Cao Mạnh Đồng  - UVTV Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ứng Hòa; các ông bà trong Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và 02 đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hòa Xá, Liên Bạt.
Hội nghị đã nghe Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hòa Xá, Liên Bạt báo cáo kết quả công tác vận động, quản lý và sử dụng quỹ “Vì biển đảo” và các loại quỹ An sinh xã hôi do Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện triển khai trong năm 2022, quý 1 năm 2023. Tại hội nghị, Ông Cao Mạnh Đồng – UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện khẳng định: MTTQ huyện luôn chấp hành nghiêm việc triển khai các văn bản của Trung Ương, Thành phố trong tuyên truyền, vận động ủng hộ Quỹ “Vì biển đảo” và các loại quỹ anh sinh xã hội.  Căn cứ vào các văn bản của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã xây dựng, triển khai kế hoạch, ra lời kêu gọi vận động tới các xã, thị trấn, các tổ chức thành viên và nhân dân trên địa bàn huyện. Thường xuyên tuyên truyền trên hệ thống Fanpage của MTTQ huyện, trên cổng thông tin điện tử huyện, Kịp thời tham mưu cho Ban vận động quỹ “Vì người nghèo” kiện toàn thành viên khi có sự thay đổi, ban hành quy chế hoạt động, thông báo phân công nhiệm vụ cho thành viên ban vận động; giao, phân bổ chỉ tiêu vận động cho các cơ quan đơn vị hành chính, đơn vị sự nghiệp, các xã, thị trấn…..
Đối với việc sử dụng quỹ “Vì biển đảo” và các loại quỹ An sinh xã hội, MTTQ huyện và MTTQ xã, thị trấn trong huyện thực hiện đảm bảo đúng quy chế. Đối với quỹ “Vì biển đảo” số tiền vận động được thu nộp toàn bộ về tài khoản của MTTQ thành phố Hà Nội (không giữ lại tại địa phương). Đối với quỹ  “Vì người nghèo” thực hiện nghiêm túc theo QĐ 1198/QĐ-MTTW của Ủy ban Trung Ương MTTQ Việt Nam về quy chế quản lý và sử dụng quỹ “Vì người nghèo”. Việc sử dụng quỹ “Vì người nghèo” cấp huyện đảm bảo có sự thống nhất của các thành viên Ban vận động quỹ Vì người nghèo huyện; Đối với xã, thị trấn đảm bảo việc quản lý đúng theo quy định, chi đúng đối tượng, đúng mục đích.
Ông Cao Mạnh Đồng – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ứng Hòa phát biểu tại hội nghị
Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Anh Tuấn – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố biểu dương những kết quả trong công tác vận động, quản lý sử dụng quỹ “Vì biển đảo” và các loại quỹ an sinh xã hội khác của MTTQ huyện, qua đó đặc biệt đánh giá cao công tác vận động quỹ “Vì biển đảo” năm 2023 huyện ứng Hòa đạt  902 triệu đồng (đạt 144% kế hoạch thành phố giao); trong năm 2022 Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã kêu gọi ủng hỗ xây dựng 35 nhà đại đoàn kết, hỗ trợ sinh kế, hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn…góp phần chung tay cùng huyện thực hiện mục tiêu giảm nghèo và xây dựng Nông thôn mới. Cũng tại hội nghị, Ông Phạm Anh Tuấn đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện cần rà soát lại công tác vận động quỹ “Vì biển đảo” tại các xã, thị trấn và các đơn vị hành chính, sự nghiệp nhằm đảm bảo quỹ “Vì biển đảo” không giữ lại tại địa phương; Rà soát công tác lập tài khoản quản lý quỹ “Vì người nghèo” tại các xã, thị trấn, hướng dẫn các xã, thị trấn chuyển tài khoản quỹ “Vì người nghèo” về Ngân hàng nhằm đảm bảo thuận tiện khi giao dịch. Kết thúc hội nghị, ông Phạm Anh Tuấn bày tỏ hy vọng rằng Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và MTTQ các xã, thị trấn trong huyện luôn làm tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tham gia tích cực các Cuộc vận động do Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phát động nhằm thực hiện hóa những mục tiêu của thành phố, huyện trong thời gian tới./.
                                                                                                Đặng Yến 
Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020