Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội tổ chức Đoàn giám sát công tác quản lý Di sản đối với các cơ sở tôn giáo trên địa bàn huyện Mê Linh.

09/12/2022 - 10:16 AM
Sáng ngày 08/12/2022, tại UBND huyện Mê Linh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Đoàn giám sát công tác quản lý Di sản đối với các cơ sở tôn giáo trên địa bàn huyện Mê Linh. Dự buổi giám sát có các đồng chí: Nguyễn Thị Kim Dung – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn; các đồng chí đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Thành ủy, Sở Văn hóa và Thể thao, Ban Tôn giáo Thành phố Hà Nội. Đại biểu huyện Mê Linh có các đồng chí: Hoàng Văn Tân - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; Trần Thanh Hoài - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện; Nguyễn Văn Thành – Trưởng Phòng Văn hóa và thông tin huyện; các đồng chí đại diện  lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Nội vụ huyện, Ban trị sự Phật giáo huyện; lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn được giám sát.
 
Đồng chí Nguyễn Thị Kim Dung – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội ( thứ 3 từ trái sang) thực hiện giám sát thực tế tại Đền thờ Hai Bà Trưng huyện Mê Linh.
Tại buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Văn Thành - Trưởng Phòng VH&TT Huyện đã báo cáo công tác quản lý, bảo vệ và phát huy di sản văn hóa trên địa bàn huyện, trong đó nhấn mạnh: Huyện Mê Linh có 161 di tích lịch sử văn hóa. Trong đó, có 01 di tích được xếp hạng Quốc gia đặc biệt (Đền Hai Bà Trưng); 25 di tích được xếp hạng cấp Quốc gia; 56 di tích được xếp hạng cấp tỉnh, Thành phố, còn 79 di tích chưa xếp hạng. Những năm qua, UBND Huyện luôn quan tâm chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền, quảng bá giá trị di tích nói chung và các chùa nói riêng; quan tâm bố trí kinh phí cho công tác quản lý, trùng tu, tôn tạo các di tích với phương châm "Nhà nước và Nhân dân cùng làm"; thực hiện tốt xã hội hóa trong quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa.
Từ năm 2020 đến nay, UBND Huyện tổ chức tu bổ 13 di tích xuống cấp với kinh phí 85,3 tỷ đồng; rà soát, đề xuất UBND Thành phố đầu tư kinh phí tu bổ, tôn tạo 51 di tích đã xuống cấp giai 2021 -2025 và đã được Thành phố phê duyệt 26 di tích với tổng kinh phí 513,3 tỷ đồng; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 140 cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, di tích. UBND Huyện giao Phòng VH&TT Huyện tổ chức kiểm kê, giám định, phân loại và lập hồ sơ khoa học các hiện vật, cổ vật tại các di tích trên địa bàn; phối hợp với Sở Văn hóa và Thể Thao hoàn thiện hồ sơ đề nghị Thành phố xếp hạng 02 di tích cấp Thành phố là Đình Thạch Đà (xã Thạch Đà) và Đình, Miếu Tiên Đài (xã Vạn Yên). Năm 2022, Thành phố đã công nhận Di tích Quốc gia đặc biệt Đền Hai Bà Trưng là điểm đến du lịch. Công tác quản lý, bảo vệ các di tích luôn được Huyện quan tâm, đầu tư. Hiện nay trên địa bàn Huyện có 19 Ban quản lý di tích, trong đó: 18 Ban quản lý di tích các xã, thị trấn do UBND xã, thị trấn thành lập và quản lý; 01 Ban quản lý di tích (Ban quản lý di tích Đền thờ Hai Bà Trưng) được UBND Thành phố ban hành Quyết định thành lập. Các di tích trên địa bàn Huyện được xếp hạng đều có người trông coi. UBND Huyện hỗ trợ kinh phí cho người trông coi, bảo vệ các di tích được xếp hạng và hỗ trợ kinh phí cho các Ban quản lý di tích xã, thị trấn,…
Tuy nhiên, trên địa bàn Huyện hiện còn rất nhiều di tích đã xuống cấp cần được tu bổ cấp thiết trong khi nguồn kinh phí từ nguồn ngân sách còn hạn chế; việc huy động nguồn vốn xã hội hóa gặp nhiều khó khăn. Do đó, Huyện đề nghị Thành phố tiếp tục quan tâm đầu tư kinh phí thực hiện tu bổ, tôn tạo đối với các di tích đã xuống cấp nhằm phát huy giá trị các di tích kết hợp phát triển du lịch văn hóa tâm linh trên địa bàn huyện Mê Linh. Ban hành cơ chế, chính sách phù hợp nhằm hỗ trợ, khuyến khích đối với những người trực tiếp trông coi di tích và ban hành hướng dẫn cụ thể quy trình bổ sung các hiện vật, đồ thờ tự công đức vào di tích.
Đồng chí Trần Thanh Hoài – Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Mê Linh Phát biểu tại hội nghị giám sát.
Tại buổi giám sát, các thành viên Đoàn giám sát ghi nhận và đánh giá cao những kết quả trong công tác quản lý, bảo vệ và phát huy di sản văn hóa của huyện Mê Linh trong những năm qua. Đồng thời, trao đổi, phân tích, làm rõ những tồn tại, khó khăn, vướng mắc và tiếp thu các kiến nghị, đề xuất nhằm phát huy giá trị các di tích trên địa bàn huyện.
Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Thị Kim Dung - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố đánh giá cao sự vào cuộc của Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mê Linh trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ và phát huy di sản văn hóa đối với các cơ sở tôn giáo trên địa bàn. Đặc biệt là phát huy tốt vai trò Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, Ban quản lý các di tích. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Dung - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố đề nghị, thời gian tới Mê Linh tiếp tục siết chặt công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa với trên địa bàn. Trong đó, việc quản lý, bảo quản các di vật, cổ vật trong các di tích cần được thực hiện tốt hơn nữa; tăng cường tuyên truyền, vận động để những người theo tín ngưỡng, tôn giáo chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng và chính sách pháp luật Nhà nước, không xa rời thuần phong mỹ tục Việt Nam; lường trước những phức tạp trong công tác tôn giáo để có biện pháp quản lý. Cùng với đó, việc thực hiện tu bổ, tôn tạo di tích phải đảm bảo đúng luật và cần nhân rộng mô hình xây dựng "Di tích lịch sử văn hóa - điểm đến an toàn hấp dẫn" trên địa bàn.
 
                                                                  Lê Đình Khoát
 

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020