Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội kiểm tra việc thực hiện Hướng dẫn số 30/HD-MTTQ-BTT của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP tại huyện Gia Lâm

20/07/2023 - 06:22 PM
Sáng ngày 20/7/2023, Đoàn Công tác của Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Sỹ Trường- Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố làm Trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra kết quả thực hiện Hướng dẫn số 30/HD-MTTQ-BTT ngày 28/10/2021 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố về giám sát, nhân xét của Ban Công tác Mặt trân đối với đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với Nhân dân nơi cư trú (Hướng dẫn số 30)trên địa bàn huyện Gia Lâm.
Dự tiếp đoàn có đồng chí Nguyễn Tiến Việt- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Hoàng Anh Tú- Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam.
Theo báo cáo của Ủy ban MTTQ Việt Nam, hiện huyện Gia Lâm có 22 xã, thị trấn, 164 thôn, tổ dân phố, 22 Ủy ban MTTQ cơ sở, 164 Ban Công tác Mặt trận khu dân cư. Toàn huyện có 6.675 đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với nhân dân nơi cứ trú. Ngay khi Hướng dẫn số 30 được ban hành, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Gia Lâm đã quán triệt, triển khai kịp thời, bài bản các nội dung của Hướng dẫn đếp cơ sở và từng bước đi vào nề nếp. Các cấp ủy Đảng đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện để MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp và Nhân dân tham gia giám sát, nhận xét đối với đảng viên đang công tác. Các cấp MTTQ Việt Nam trong huyện đã sáng tạo, linh hoạt, chủ động tham mưu cấp ủy, phối hợp với chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội triển khai đến chi bộ, hướng dẫn Ban CTMT ở thôn, tổ dân phố tổ chức thực hiện đạt hiệu quả thiết thực. Ban Công tác Mặt trận ở thôn, TDP, chủ động phối hợp chặt chẽ với chi bộ thôn, TDP trong việc thực hiện nhận xét, đánh giá đảng viên nơi cư trú; phân công cụ thể, rõ việc cho các thành viên của Ban CTMT đảm bảo công khai, rõ trách nhiệm, rõ thời gian và đảm bảo đúng các nội dung theo hướng dẫn và quy định. Việc Ban Công tác Mặt trận tham gia nhận xét, đánh giá đảng viên sinh hoạt nơi cư trú đã giúp cho phần đánh giá khách quan hơn, thu thập được nhiều ý kiến góp ý của nhân dân đối với đảng viên, giúp cho đảng viên về tham gia sinh hoạt nơi cư trú nhận thức rõ hơn trách nhiệm của mình đối với địa phương, cơ sở. Hằng năm có từ 99% đảng viên đang công tác được nhận xét, đánh giá trên 06 tiêu chí, đảm bảo đúng quy định, cụ thể, năm 2021 có 6.252/6.300 đảng viên được giám sát, nhận xét trên tổng số đảng viên; năm 2022 có 6.540/6.606 đảng viên được giám sát, nhận xét trên tổng số đảng viên. Đối với nhận xét, đánh giá đối với đảng viên giới thiệu nhưng được miễn sinh hoạt nơi cư trú thực hiện nhận xét đánh giá trên 3 tiêu chí, hằng năm 100% đảng viên đang công tác được nhận xét, đánh giá, cụ thể, năm 2021 chưa nhận xét đánh giá; năm 2022 nhận xét, đánh giá 66 đảng viên, (tiêu chí 1: Nêu gương tốt đạt 89,3%, nêu gương đạt 10,7%; tiêu chí 2: thực hiện tốt đạt 89,3%, thực hiện đạt 10,7%;  tiêu chí 3 thực hiện tốt đạt 89,3%, thực hiện đạt 10,7%).
Thông qua đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, tạo sự chuyển biến mạnh về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng hệ thống chính trị các cấp huyện Gia Lâm thực sự trong sạch, vững mạnh, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị trên địa bàn huyện.
Công tác giám sát cán bộ, đảng viên tại nơi cư trú đã phát huy được vai trò của nhân dân trong theo dõi, đánh giá về phẩm chất, lối sống và vai trò tiền phong, gương mẫu của đảng viên, về quan hệ với nhân dân nơi cư trú của đảng viên và gia đình. Qua đó, mối liên hệ giữa đảng viên đang công tác với địa phương và nhân dân nơi cư trú ngày càng gắn bó hơn; ý thức trách nhiệm của đảng viên và gia đình trong góp ý xây dựng và thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ở địa phương được nâng cao; thông qua giám sát, nhận xét của Ban CTMT khu dân cư đã góp phần nhắc nhở đảng viên tự giác rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, giúp cho việc đánh giá, phân tích chất lượng đảng viên hàng năm ngày càng sát, đúng thực chất hơn và giúp phòng ngừa, phát hiện những biểu hiện tiêu cực của đảng viên; thắt chặt mối liên hệ giữa Đảng, Chính quyền với Nhân dân; tạo sự đồng thuận cao trong thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ chính trị của địa phương.
 
Đồng chí Nguyễn Sỹ Trường- Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố phát biểu trong buổi kiểm tra tại huyện Gia Lâm
Thành viên Đoàn công tác đã có những ý kiến trao đổi, thảo luận và đề nghị huyện làm rõ một số nội dung liên quan đến việc giám sát và nhận xét của Ban công tác Mặt trận đối với đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với nhân dân nơi cư trú. Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ huyện, lãnh đạo các xã, thôn tham dự buổi kiểm tra đã làm rõ những ưu điểm, tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc cũng như chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình triển khai thực hiện Hướng dẫn số 30 và kiến nghị, đề xuất một số giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả Hướng dẫn số 30 trong thời gian tới.
Thông qua báo cáo của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các ý kiến phát biểu trực tiếp tại hội nghị, Đoàn kiểm tra đánh giá cao kết quả triển khai thực hiện Hướng dẫn số 30/HD-MTTQ-BTT của MTTQ các cấp trên địa bàn huyện cũng như công tác giám sát đảng viên đang công tác giữ mối liên hệ với Nhân dân nơi cư trú. Việc triển khai thực hiện Hướng dẫn số 30 trên địa bàn huyện được triển khai bài bản, hiệu quả. Đồng chí Nguyễn Sỹ Trường - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố ghi nhận những phương pháp, cách làm đa dạng, linh hoạt trong triển khai thực hiện việc giám sát và nhận xét đối với đảng viên đang công tác của các địa bàn dân cư trên địa bàn huyện. Trong thời gian tới, MTTQ từ huyện đến các thôn, Tổ dân phố cần tiếp tục thực hiện tốt Hướng dẫn số 30 của Uỷ ban MTTQ Việt Nam Thành phố về việc giám sát và nhận xét của Ban công tác mặt trận đối với đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với nhân dân nơi cư trú. Việc nhận xét, đánh giá đối với các đảng viên nơi cư trú cần phải công tâm, khách quan và linh hoạt hơn nữa./.
Vân Thư
Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020