Ủy ban MTTQ Việt Nam TP tổ chức lớp tập huấn công tác Thanh tra Nhân dân, Giám sát đầu tư của cộng đồng năm 2022

14/11/2022 - 09:30 AM
Thực hiện kế hoạch số 392/KH-MTTQ-BTT ngày 20/10/2022 của Ban thường trực uỷ ban MTTQ thành phố Hà Nội về tổ chức lớp tập huấn công tác Thanh tra nhân dân (TTND), Giám sát đầu tư của cộng đồng (GSĐTCCĐ), sáng ngày 14/11/2022 tại hội trường Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận Long Biên, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức lớp tập huấn công TTND, GSĐTCCĐ (lớp 6).

Dự và trực tiếp làm báo cáo viên lớp tập huấn có ông Nguyễn Văn Pha - Nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban pháp luật Quốc hội khoá XIV, Phó chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, chuyên viên Ban dân chủ pháp luật MTTQ thành phố, đại diện Ban thường trực uỷ ban MTTQ quận, huyện; Chủ tịch, Trưởng ban TTND, Trưởng ban GSĐTCCĐ các xã, phường thuộc 03 quận, huyện (Long Biên, Hoàn kiếm, Gia Lâm)
Nội dung lớp tập huấn: Báo cáo viên trao đổi về một số nhận xét, đánh giá về thực trạng hoạt động giám sát của Ban TTND, Ban GSĐTCCĐ trên địa bàn thành phố từ đầu năm 2022 đến nay; Quan điểm, chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà Nước liên quan đến hoạt động giám sát của Nhân dân và Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam; Ban TTND, Ban GSĐTCCĐ về cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ, bầu… hoạt động giám sát theo qui định và trú trọng giám sát thực tế… Trách nhiệm của Ủy ban MTTQ Việt Nam, UBDN xã, phường, Thanh tra quận, huyện…
Ngô Thanh Xuân

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020