Việc nghiên cứu khoa học cần bám sát định hướng phát triển của Thủ đô

02/12/2022 - 03:27 PM
Sáng ngày 2-12, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XI) về phát triển Khoa học, Công nghệ và Luật Khoa học và Công nghệ tại Trường Đại học Xây dựng Hà Nội. Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố làm Trưởng đoàn.
Phát biểu khai mạc buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn cho biết, nhiều năm qua, thành phố Hà Nội luôn xác định việc huy động nguồn lực tri thức trong quá trình phát triển Thủ đô là vô cùng quan trọng và đã triển khai nhiều hoạt động thúc đẩy phát triển Khoa học công nghệ.
Thực hiện Nghị quyết lần thứ XVII Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội, Thành ủy Hà Nội đã đặt ra 10 chương trình công tác lớn, trong đó có Chương trình số 07-Ctr/TU về “Đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025” nhằm tăng cường nguồn lực cho sự phát triển của Thủ đô.
Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố đã chọn chuyên đề “nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ trong lĩnh vực phát triển đô thị” để nắm tình hình thực hiện việc phát triển khoa học công nghệ. “Buổi làm việc nhằm nắm bắt thực tiễn để huy động hiệu quả nguồn lực cho quá trình triển khai nhiệm vụ của Thủ đô, đặc biệt là trong phát triển đô thị. Đoàn giám sát mong muốn được lắng nghe các kết quả cùng những khó khăn, vướng mắc thực tiễn nhằm làm tốt hơn công tác quản lý hoạt động khoa học công nghệ trên địa bàn Thủ đô”- Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố nhấn mạnh.
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Nguyễn Anh Tuấn phát biểu
Theo báo cáo của Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, đặc biệt những nội dung liên quan trong Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XI) về phát triển khoa học công nghệ, Luật khoa học và công nghệ, trong những năm qua Trường Đại học Xây dựng Hà Nội đã thực hiện với 3 nhóm vấn đề chính: Đào tạo gắn với thị trường lao động, nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ; hợp tác giữa cơ sở giáo dục đại học với doanh nghiệp, tổ chức khoa học và công nghệ; ưu tiên phát triển một số ngành, lĩnh vực đạt trình độ nghiên cứu ngang tầm khu vực và quốc tế. Đẩy mạnh hoạt động khoa học công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm.; Ưu tiên phát triển một số ngành, lĩnh vực đạt trình độ nghiên cứu ngang tầm khu vực và quốc tế. Hiện nhà trường có 5 nhóm nghiên cứu mạnh và 25 nhóm nghiên cứu tập trung vào các sản phẩm công bố quốc tế, sở hữu trí tuệ và sản phẩm ứng dụng phục vụ phát triển kinh tế- xã hội của đất nước.
Trong giai đoạn 2016-2022, Nhà trường đã và đang thực hiện 30 đề tài cấp quốc gia trong đó 3 đề tài nghị định thư với Đài Loan, Cộng hòa LB Đức và Hàn Quốc; 47 dự án hợp tác quốc tế (riêng dự án SATREPS có kinh phí khoảng 53 tỷ đồng). Các đề tài, dự án này về cơ bản hoàn thành theo đúng tiến độ và có chất lượng tốt đáp ứng được nhu cầu của công tác nghiên cứu khoa học chuyển giao công nghệ của xã hội và phát triển khoa học công nghệ của nhà trường. 
Bên cạnh các nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia, số lượng nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ cũng phát triển mạnh cả về lượng và chất.Nhà trường đã và đang chủ trì thực hiện 227 nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ và tương đương, trong đó Bộ Giáo dục và đào tạo 75 nhiệm vụ, Bộ Xây dựng 134 nhiệm vụ, Bộ Giao thông vận tải 10 nhiệm vụ, các Bộ khác có 8 nhiệm vụ. Đề tài KHCN cấp tỉnh, TP giai đoạn 2016 - 2022 có 14 đề tài, trong đó chủ yếu là giải quyết các nhiệm vụ của TP Hà Nội. Kết quả nghiên cứu của các đề tài này được các địa phương đánh giá cao, đáp ứng tốt nhu cầu thực tiễn...
TS Phạm Duy Hòa, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng phát biểu
Trao đổi tại buổi giám sát, TS Phạm Duy Hòa, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng khẳng định, việc thực hiện KHCN ở các trường Đại học là công việc thường xuyên, trong đó Nghị quyết Trung ương 6 khóa XI là “lực đẩy” quan trọng thúc đẩy hoạt động này. Ông cho biết, trong những năm qua, hoạt động KHCN tại Trường Đại học Xây dựng có những phát triển mạnh mẽ. Cán bộ nhà trường đã tham gia rất nhiều hoạt động công nghệ trong môi trường quốc tế; Nhiều hoạt động hướng tới giá trị cộng đồng được triển khai tích cực. Trường cũng đã tích cực tham gia các chương trình, kế hoạch lớn của Thành phố, bám sát nhu cầu thực tế, tham gia trực tiếp giải quyết các vấn đề của Thành phố.
Trường Đại học Xây dựng kiến nghị tiếp tục nhận được sự quan tâm của lãnh đạo Thành phố và Bộ Giáo dục và Đào tạo để thực hiện đúng đắn các chủ trương đường lối, chính sách trong công tác phát triển KHCN của nhà trường. Thành phố Hà Nội quan tâm hơn tới phát triển khoa học và công nghệ  của các cơ sở giáo dục đại học trên địa bàn thông qua các cơ chế hỗ trợ, đặt hàng đối với các nghiên cứu ứng dụng và nghiên cứu cơ bản, tiềm năng. Nhà trường cũng kiến nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội có cơ chế phối hợp giám sát và phản biện xã hội trong các lĩnh vực mà nhà trường có thế mạnh.
Phát biểu tại buổi làm việc, các thành viên đoàn giám sát thống nhất đánh giá, tiềm năng phát triển KHCN của Trường Đại học Xây dựng là rất lớn. Do vậy, Trường Đại học Xây dựng cần bám sát các chương trình kế hoạch của TP và nhu cầu của Sở, ngành, địa phương, qua đó tăng cường đặt hàng, giải quyết các vấn đề về môi trường, đô thị, vật liệu mới... Cùng với đó, tăng cường kết nối với các nhà khoa học và doanh nghiệp trong việc ươm tạo KHCN; Chủ động hơn trong tiếp nhận nắm bắt thông tin các chương trình, kế hoạch của TP như Nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển Thủ đô; 10 Chương trình công tác lớn của Thành ủy Hà Nội khóa XVII... để chủ động xây dựng các nhiệm vụ KHCN phù hợp thực tiễn
Kết luận buổi giám sát Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Giám hiệu Trường Đại học Xây dựng trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XI) và Luật Khoa học và công nghệ năm 2013; Đồng thời ghi nhận các kết quả mà Nhà trường đạt được, đặc biệt ở việc tự chủ trong nghiên cứu khoa học, đào tạo được gắn với thị trường và thực tiễn; đẩy mạnh hợp tác khoa học với các Bộ, ngành, viện nghiên cứu; triển khai các quy chế nội bộ, tạo điều kiện khuyến khích giảng viên, học sinh nghiên cứu khoa học…
Cho biết, Thành phố đang đẩy mạnh cơ chế đặt hàng, trong đó có việc nghiên cứu các vấn đề quan trọng để giải quyết các vấn đề cấp thiết với quá trình phát triển Thủ đô, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn đề nghị Nhà trường tiếp tục quán triệt các quan điểm của Đảng, chính sách của Nhà nước về phát triển KHCN đối với phát triển đất nước, Thủ đô; Chủ động bám sát chương trình lớn của Thành phố, phát huy thế mạnh, triển khai chương trình nghiên cứu khoa học công nghệ trong sinh viên gắn với phát triển Thủ đô.
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố mong muốn Nhà trường và các nhà khoa học tích cực tham gia cùng MTTQ Việt Nam Thành phố tư vấn, giám sát, phản biện các chương trình lớn của Thành phố, đặc biệt trong các lĩnh vực là thế mạnh của Nhà trường và đang là bức thiết của Thủ đô như quy hoạch, hạ tầng, giao thông, môi trường…
 
Vũ Hoàn 
Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020