55 tập thể và cá nhân được khen thưởng tại Hội nghị Tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc huyện Hoài Đức giai đoạn 2003 – 2023

28/04/2023 - 03:35 PM

Sáng 27/4/2023, Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Hoài Đức tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003 - 2023.Về dự hội nghị có Đồng chí Nguyễn Thị Thu Thuỷ - Phó Chánh Văn phòng Uỷ ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội; đồng chí Nguyễn Thế Hạ - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện; đồng chí Nguyễn Thanh Tú – Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận; đồng chí Phạm Xuân Trường - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo; đồng chí Nguyễn Trọng Thọ - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra; đồng chí Đồng Thị Nga – HUV, Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện.
Xác định rõ việc tổ chức "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc" trên địa bàn huyện là một hoạt động có ý nghĩa hết sức quan trọng, nhằm tăng cường tình đoàn kết, tập hợp sức mạnh của Nhân dân, cùng với Đảng bộ, chính quyền thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Trong 20 năm qua Huyện ủy đã tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền, MTTQ, các ban ngành, đoàn thể tổ chức "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc" trên địa bàn, đã tạo thành nền nếp sinh hoạt của cộng đồng dân cư vào dịp kỷ niệm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam 18/11 hàng năm. Hàng năm, Huyện ủy đã ban hành các chỉ thị lãnh đạo MTTQ các cấp về tổ chức Ngày hội, tăng cường chất lượng, nội dung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai và nâng cao chất lượng việc tổ chức Ngày hội "Đại đoàn kết toàn dân tộc" ở các khu dân cư trên địa bàn. Hàng năm, Ủy ban MTTQ huyện Hoài Đức đều phối hợp UBND huyện ban hành Kế hoạch liên tịch về tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” ở các khu dân cư tại 20 xã, thị trấn trên địa bàn. Phối hợp với chính quyền, các ban, ngành, các tổ chức chính trị xã hội huyện, các xã, thị trấn thống nhất từ công tác tuyên truyền, công tác hướng dẫn chuẩn bị cơ sở vật chất, trang trí khánh tiết đến công tác tổ chức phần lễ, phần hội.
Các nội dung của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại các khu dân cư đều có sự tham gia tích cực của các ban, ngành thuộc UBND, các chi hội, chi đoàn ở địa phương, góp phần tổ chức thành công Ngày hội trên toàn huyện. MTTQ huyện đã phát huy vai trò tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, thực hiện việc hiệp thương và phối hợp thống nhất hành động giữa các thành viên góp phần xây dựng huyện Hoài Đức phát triển toàn diện và bền vững. Đồng thời hướng dẫn MTTQ các xã, thị trấn và các khu dân cư tổ chức "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc" đạt hiệu quả, từng bước tạo thành nền nếp sinh hoạt cộng đồng dân cư gắn bó, đoàn kết, thân thiện.
Đồng chí Nguyễn Thế Hạ-Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện phát biểu tại hội nghị
Trong 20 năm qua MTTQ huyện đã ban hành 20chương trình thống nhất hành động thực hiện các kế hoạch, hướng dẫn của MTTQ Thành phố và thực hiện Nghị quyết, chỉ thị của Huyện ủy, phối hợp UBND huyện xây dựng 20 hướng dẫn, kế hoạch tổ chức "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc" tại các khu dân cư. Trên cơ sở Kế hoạch, hướng dẫn của UBMTTQ-UBND huyện, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn, các Ban công tác Mặt trận các khu dân cư đã tích cực truyên truyền, tổ chức "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc" ở khu dân cư cả trước, trong và sau Ngày hội. Trong đó tập trung cao điểm từ 01/11- 18/11 hàng năm nhân kỷ niệm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam. Hàng năm, "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc" tại khu dân cư đều được các đồng chí lãnh đạo của Trung ương, Thành phố, huyện, xã về dự. Đặc biệt ngày 14/11/2021, tại khu dân cư thôn 5, xã Yên Sở đã vinh dự được đón tiếp đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo TW, Thành phố về dự. Ngoài ra, "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc" tại khu dân cư khác trên địa bàn huyện cũng thường xuyên được đón tiếp các đồng chí lãnh đạo Thường trực Cấp ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức thành viên của Thành phố, huyện, xã, thị trấn về dự.
Trong 20 năm qua, các khu dân cư trên địa bàn huyện Hoài Đức đã tổ chức được 2.556 Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại các khu dân cư. Trong đó, có 760 Ngày hội tổ chức được bữa cơm đại đoàn kết toàn khu dân cư. Tại ngày hội, phần lễ được diễn ra trang trọng. Phần hội được tổ chức phong phú cả về nội dung và thành phần tham gia; nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân ở khu dân cư hưởng ứng, tạo thêm sự đoàn kết, gắn bó trên địa bàn khu dân cư, cùng hướng về "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc".

Đồng chí Nguyễn Thanh Tú – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy
phát biểu tại hội nghị
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thế Hạ - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện và đồng chí Nguyễn Thanh Tú – Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được trong 20 năm qua tổ chức Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc”. Đồng thời các đồng chí đề nghị trong thời gian tới Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các xã, thị trấn tiếp tục duy trì hàng năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết ở khu dân cư nhằm phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và các tầng lớp Nhân dân về nhiệm vụ xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Phát huy sự năng động, sáng tạo của Ban công tác Mặt trận trong việc đổi mới nội dung, hình thức tổ chức Ngày hội sát với tình hình thực tế của khu dân cư, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp.
Các tập thể và cá nhân được khen thưởng
Nhân dịp này, Ban Thường vụ Huyện ủy đã khen thưởng cho 12 tập thể và 4 cá nhân, UBND huyện khen thưởng cho 12 tập thể và 3 cá nhân, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện khen cho 12 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” giai đoạn 2003-2023.
Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020