Thạch Thất tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và sơ kết thực hiện “Tang văn minh, tiến bộ”

29/04/2023 - 09:19 AM

     Sáng ngày 26/4/2023, huyện Thạch Thất tổ chức hội nghị Tổng kết 20 năm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, giai đoạn 2003- 2023 và sơ kết thực hiện “Tang văn minh, tiến bộ”, giai đoạn 2017- 2023. 
     Dự hội nghị, có đồng chí Nguyễn Thị Kim Dung - Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội; đại diện lãnh đạo Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội. Đại biểu huyện Thạch Thất có đồng chí Lê Minh Đức - Thành ủy viên - Bí thư Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Mạnh Hồng- Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Nguyễn Minh Hồng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí trong BTV Huyện ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam và Trưởng các đoàn thể chính trị- xã hội; Thủ trưởng các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện; Thường trực Ban đại diện Hội Người cao tuổi huyện; Trưởng, Phó Ban trị sự Giáo hội Phật giáo, Ban đoàn kết Công giáo huyện; lãnh đạo Đảng ủy – HĐND – UBND - UB MTTQ, Chủ tịch Hội Người cao tuổi, Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban công tác mặt trận, Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố các xã, thị trấn.
Đại biểu dự hội nghị
      Tại hội nghị, các đại biểu đã xem phóng sự “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc góp phần gìn giữ và phát huy giá trị nét đẹp văn hóa truyền thống Thạch Thất văn hiến, anh hùng” và phóng sự Thạch Thất thực hiện “Tang văn minh tiến bộ” góp phần nâng cao chất lượng nông thôn mới do UB MTTQ huyện phối hợp với Trung tâm Văn hóa- Thông tin và Thể thao huyện thực hiện.
Đ/c Đỗ Thị Bích - Ủy viên BTV Huyện ủy - Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện
phát biểu tại hội nghị
 
    Trong 20 năm qua, việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư giai đoạn 2003- 2023 trên địa bàn huyện Thạch Thất luôn được cấp ủy, chính quyền, MTTQ Việt Nam các cấp quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện ngày càng sâu rộng, phong phú và thiết thực, được đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đồng tình hưởng ứng và đạt nhiều kết quả, có ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc. Nội dung, hình thức của Ngày hội được chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức qua từng năm, tạo sự đồng thuận, xây dựng khối ĐĐK toàn dân tộc. 
     Kết quả 20 năm qua, kinh tế trên địa bàn Huyện tiếp tục ổn định và phát triển, tổng giá trị sản xuất các ngành giai đoạn 2020 - 2023 tăng bình quân 12,5%/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, đến nay: công nghiệp, xây dựng chiến 69,37%; dịch vụ, thương mại 25,43%; nông, lâm, thủy sản chiếm 5,2%; thu nhập bình quân đầu người năm 2022 đạt 91 triệu đồng/người (năm 2023 ước 100 triệu); thu ngân sách nhà nước tăng bình quân 11,9%; tăng thu ngân sách Huyện tăng 21,14%/năm; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 94%; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,12%; các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới, huyện nông thôn mới tiếp tục nâng lên; đến năm 2022 huyện đã có 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, trong đó xã Đại Đồng đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.
     Thông qua Ngày hội đã góp phần giữ gìn giá trị nét đẹp văn hóa truyền thống của địa phương, củng cố tình làng nghĩa xóm, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tinh thần đoàn kết của Ngày hội đã lan tỏa trong mỗi thành viên, mỗi gia đình và cộng đồng dân cư, tạo nên sức mạnh để vượt qua mọi khó khăn, Nhân dân đồng thuận góp sức tham gia thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển KT- XH của địa phương.
Đại biểu tham luận tại hội nghị
     Trong thời gian qua, việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn huyện Thạch Thất đã nhận được sự quan tâm, hưởng ứng của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, sự ủng hộ tích cực của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Chính quyền địa phương đã triển khai việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang một cách có hiệu quả. Các lễ hội được phục dựng và tổ chức hàng năm đảm bảo đúng nghi thức truyền thống, có nội dung, hình thức phù hợp, mang đầy đủ yếu tố lịch sử và có ý nghĩa giáo dục cao, từng bước hình thành tư duy mới về việc cưới, việc tang và lễ hội theo hướng bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời tiếp thu có chọn lọc văn hóa tiến bộ, tạo nên sự gắn kết cộng đồng, nhiều tập tục lạc hậu được xóa bỏ.
Đồng chí Nguyễn Thị Kim Dung- Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội
phát biểu tại hội nghị
      Kết quả sau hơn 7 năm triển khai thực hiện chủ trương của Huyện ủy và Đề án của UBND huyện về thực hiện “Tang văn minh, tiến bộ”, đến nay các nội dung của Đề án đã dần đi vào cuộc sống. Tỷ lệ người tử vong thực hiện hình thức hỏa táng ngày càng tăng. Năm 2016 là 25,5%, năm 2017 là 41%, năm 2022 là 54,7%, 3 tháng đầu năm 2023 là 60%; các xã có tỷ lệ hỏa táng cao hiện nay là: Yên Bình 90%, Yên Trung 88%, Đại Đồng 86%, Canh Nậu 85%, Thạch Hòa 76%, Cẩm Yên 73%,… Có 37 thôn, tổ dân phố ở các xã, thị trấn có những năm tỷ lệ hỏa táng đạt 100%. Điển hình là thôn 3- xã Yên Bình 6 năm liền tỷ lệ hỏa táng đạt 100%; Thôn Đồng Kho- xã Đồng Trúc, Thôn Sổ Tơi- xã Yên Trung, thôn 5- xã Yên Bình 5 năm liền tỷ lệ hỏa táng đạt 100%; nhiều thôn có 3 năm liền tỷ lệ hỏa táng đạt 100%..., những kết quả trên đã góp phần nâng cao chất lượng đời sống văn hóa ở cơ sở, bảo vệ môi trường, tiết kiệm chi phí, thời gian, thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, chung tay xây dựng huyện Nông thôn mới,...
      Dự, phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Kim Dung- Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, đồng chí Lê Minh Đức- TUV- Bí thư Huyện ủy đã nhiệt liệt biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà huyện Thạch Thất đã đạt được trong 20 năm tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, giai đoạn 2002- 2023 và thực hiện Tang văn minh tiến bộ, giao đoạn 2017- 2023.
Đồng chí Lê Minh Đức- TUV- Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
 
       Để tiếp tục chỉ đạo tổ chức tốt Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và thực hiện có hiệu quả Đề án “Tang văn minh, tiến bộ” trên địa bàn huyện trong thời gian tới, đồng chí Lê Minh Đức- TUV- Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh 5 nhiệm vụ trọng tâm mà các cấp, các ngành từ huyện đến cơ sở cần thực hiện, đó là: Các cấp, các ngành từ huyện đến cơ sở tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về  “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công  bằng, dân chủ, văn minh”; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong Huyện về mục đích, ý nghĩa quan trọng của việc tổ chức Ngày Hội đại đoàn kết dân tộc trong tình hình mới, nhằm phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân, huy động mọi nguồn lực, đổi mới, sáng tạo, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị các cấp ngày càng trong sạch, vững mạnh. 
      Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động phối hợp chặt chẽ với MTTQ các cấp xây dựng kế hoạch, chỉ đạo, hướng dẫn các xã, thị trấn, các thôn, tổ dân phố chuẩn bị đầy đủ, chu đáo các điều kiện và tổ chức tốt Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc hằng năm; gắn với tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.
      Cấp ủy, chính quyền, MTTQ các xã, thị trấn cần tổ chức kiểm điểm, đánh giá, rút kinh nghiệm về tình hình thực hiện Chỉ thị của Huyện ủy và Đề án UBND Huyện về thực hiện “Tang văn minh tiến bộ” ở cơ sở, đơn vị; trên cơ sở đó đề ra kế hoạch và giải pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém. Xác định rõ vai trò, trách nhiệm trong chỉ đạo thực hiện việc tang văn minh, tiến bộ. Tiếp tục củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo, xây dựng Quy chế tổ chức lễ tang phù hợp với quy định của Pháp luật và truyền thống văn hóa dân tộc, phong tục tập quán của địa phương; kiên quyết bài trừ các hủ tục lạc hậu; tránh phô trương, lãng phí; không tổ chức ăn, uống trong tang lễ; đảm bảo vệ sinh môi trường; vận động nhân dân trên toàn Huyện thực hiện hình thức hỏa táng đối với người đã mất.
       “Tiếp tục duy trì, thực hiện tốt 02 Bộ quy tắc ứng xử của Thành phố, quy ước thôn, tổ dân phố văn hoá, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện quy hoạch nghĩa trang nhân dân tại các xã, thị trấn; xây dựng và triển khai thực hiện quy chế quản lý và sử dụng nghĩa trang nhân dân; vận động Nhân dân di chuyển mồ mả rải rác ở các xứ đồng và nằm trong các dự án vào nghĩa trang đã được quy hoạch”- đồng chí Bí thư Huyện ủy Lê Minh Đức nhấn mạnh.
 Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc
        Tại hội nghị, UBND huyện đã khen thưởng 21 tập thể, 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003- 2023; khen thưởng 31 tập thể thực hiện tốt "Tang văn minh, tiến bộ" giai đoạn 2017- 2023./.                                                                                                                                             Nguyễn Sơn
 

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020