Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ba Vì trao hỗ trợ kinh phí xây, sửa nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2024

29/06/2024 - 11:13 AM
Sáng ngày 28/6/2024, được sự ủy quyền của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ba Vì kiểm tra tiến độ và trao hỗ trợ kinh phí xây, sửa nhà ở đối 06 hộ nghèo, hộ cận nghèo tại 02 xã Thái Hòa và Vạn Thắng từ quỹ “Vì người nghèo” thành phố. Dự và trao kinh phí hỗ trợ, có đồng chí Nguyễn Thị Kim Oanh - UVTV Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Ba Vì, các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, các đồng chí đại diện lãnh đạo Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, các ông bà Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng ban công tác Mặt trận thôn có đối tượng được thụ hưởng chương trình.
Đ/c Nguyễn Thị Kim Oanh - UVTV Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ba Vì trao hỗ trợ kinh phí xây, sửa nhà ở năm 2024
Thực hiện Kế hoạch liên tịch số 24/KHLT-UBND-UBMTTQ ngày 18/01/2024 của UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội về việc hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn thành phố Hà Nội, Ủy ban nhân dân huyện phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ba Vì ban hành Kế hoạch liên tịch số 97/KHLT-UBND-UBMTTQ của UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ba Vì về hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh cho hộ nghèo trên địa bàn huyện. Qua rà soát, khảo sát thực tế, huyện Ba Vì có 184 hộ nghèo, hộ cận nghèo đề nghị Thành phố hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa nhà ở, trong đó có 99 hộ xây dựng, 85 hộ sửa chữa. Được sự quan tâm của thành phố, 184/184 hộ đều được quan tâm hỗ trợ xây, sửa nhà ở năm 2024. Sau một thời gian triển khai thực hiện, đến nay toàn huyện có 180/184 hộ đã khởi công xây dựng, sửa chữa, trong đó, có 06 hộ được trao hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa nhà ở hôm nay là hộ nghèo, hộ cận nghèo của xã Vạn Thắng và xã Thái Hòa, hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhà ở đều đã xuống cấp, nhưng không có khả năng tự xây dựng, sửa chữa; song, được sự quan tâm hỗ trợ của các cấp, sự đoàn kết, đùm bọc của gia đình, anh em, dòng họ, đến nay ngôi nhà đã hoàn thành và đi vào sử dụng.
Tại các hộ gia đình, đồng chí Nguyễn Thị Kim Oanh - UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã phát biểu động viên, chia sẻ với các gia đình. Qua đây, đồng chí ghi nhận sự quan tâm, sát sao động viên gia đình và huy động nhân dân trong thôn, xóm hỗ trợ ngày công, vật liệu để các hộ sớm hoàn thành ngôi nhà và đi vào sử dụng trong thời gian sớm nhất của cấp ủy, chính quyền địa phương, ban lãnh đạo thôn; đồng thời, đề nghị tiếp tục quan tâm hỗ trợ các gia đình để các hộ sớm thoát nghèo, cận nghèo, ổn định cuộc sống. Bên cạnh đó, đồng chí cũng mong muốn 06 gia đình cần nỗ lực cố gắng vượt khó vươn lên, phấn đấu cùng cấp ủy, chính quyền địa phương hoàn thành mục tiêu đến năm 2025 huyện Ba Vì không còn hộ nghèo. 
Đại diện các hộ nghèo, hộ cận nghèo được nhận kinh phí hỗ trợ cũng bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc trước sự quan tâm của lãnh đạo thành phố Hà Nội, huyện Ba Vì đã luôn quan tâm, hỗ trợ, tạo mọi điều kiện để hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên đại bàn thành phố nói chung, huyện Ba Vì nói riêng vượt khó vươn lên, “Không để ai bị bỏ lại phía sau”.
Ủy ban MTTQ huyện Ba Vì

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020