Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội gặp mặt phóng viên báo chí nhân dịp kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

20/06/2024 - 10:42 AM
Ngày 19/6/2024, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức gặp mặt phóng viên, biên tập viên nhân dịp kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2024). Các đồng chí: Nguyễn Sỹ Trường – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP; Phạm Anh Tuấn - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố chủ trì buổi gặp mặt.
 
Ngay từ đầu năm 2024, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố đã ký hợp đồng tuyên truyền với các cơ quan thông tin đại chúng nhằm tiếp tục phát huy và tăng cường hơn nữa hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ quan. Căn cứ vào chương trình phối hợp giữa các cơ quan và nhiệm vụ công tác của MTTQ, các đơn vị xây dựng kế hoạch tuyên truyền, tập trung tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của Thành phố gắn với chủ đề năm 2024. Theo đó, hầu hết các nhiệm vụ trọng tâm, các chương trình công tác của Mặt trận Tổ quốc 6 tháng đầu năm 2024 đều được phản ánh kịp thời, đầy đủ, hiệu quả trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Công tác phối hợp tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Trung ương và Thành phố phát động, nhất là chính sách về đại đoàn kết dân tộc, về vị trí, vai trò của MTTQ Việt Nam ngày được tiến hành thường xuyên, liên tục, chủ động với độ bao phủ rộng, tần suất tăng.
MTTQ Thành phố đã tích cực, chủ động, phối hợp kịp thời với các cơ quan báo chí làm tốt công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả các hình thức tuyên truyền.
 
Để công tác tuyên truyền 6 tháng cuối năm 2024 tiếp tục phát huy và đạt được hiệu quả cao, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP xác định các nhóm nhiệm vụ trọng tâm, cơ bản như sau: Tiếp tục bám sát và tích cực triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp; Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, tuyên truyền các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn của Thủ đô và đất nước; mở rộng, nâng cao chất lượng trang Fanpage của Mặt trận các cấp. Chủ động nắm chắc tình hình dư luận, tâm tư nguyện vọng của Nhân dân, đồng bào dân tộc, tôn giáo, kịp thời phản ánh với các cấp ủy, chính quyền; tham gia định hướng trong nhân dân, củng cố hoạt động đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội. Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVIII và phối hợp tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đổi mới hình thức vận động Nhân dân thi đua học tập, lao động, sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của đất nước. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, phối hợp lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; tổ chức kiểm tra việc vận động, quản lý và sử dụng Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” và các Quỹ an sinh xã hội năm 2024; triển khai Tháng cao điểm “Vì người nghèo”, Chương trình bình chọn “Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích” năm 2024;  Tổ chức tốt “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư nhân dịp kỷ niệm 94 năm ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; phối hợp tổ chức các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, chăm lo người có công, gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế trong xã hội, kịp thời triển khai các hoạt động cứu trợ. Tiếp tục triển khai dân chủ; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân trong tình hình mới; tăng cường giám sát và phản biện xã hội; tham gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh. Đa dạng hóa các hình thức tập hợp, đoàn kết đồng bào các dân tộc, các tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Tổ chức quán triệt, triển khai Nghị quyết, Chương trình hành động Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024 – 2029 gắn với việc quán triệt, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/11/2023 Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.
Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Sỹ Trường – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP đánh giá cao sự đóng góp các nhà báo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và Thành phố trong những năm qua, đã luôn sát cánh, đồng hành cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố, chủ động cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, đa chiều về những hoạt động công tác Mặt trận, những kinh nghiệm hay, cách làm tốt, những tấm gương cán bộ Mặt trận tận tình, trách nhiệm, vì Nhân dân; phối hợp trong công tác giám sát, phản biện xã hội; qua đó, đưa hình ảnh, hoạt động công tác Mặt trận đến gần hơn với mỗi người dân, tạo niềm tin, sự đồng thuận trong các tầng lớp Nhân dân, góp phần tăng cường, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân cùng chung sức, đồng lòng xây dựng và phát triển Thủ đô. Thay mặt Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố, đồng chí Nguyễn Sỹ Trường trân trọng ghi nhận và cảm ơn sự đóng góp, phối hợp tích cực của các cơ quan thông tấn, báo chí và các phóng viên, cộng tác viên dành cho công tác Mặt trận thời gian qua và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp của các đồng chí trong thời gian tới để Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của mình.
* Nhân dịp kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2024), chiều ngày 19/6/2024, đồng chí Đặng Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố đã đến thăm và chúc mừng Đài phát thanh truyền hình Hà Nội và Báo Kinh tế & Đô thị.
Ngày 20/6/2024, đồng chí Phạm Anh Tuấn - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố đến thăm và chúc mừng Báo Đại đoàn kết và Báo Hà Nội mới.
 
Tại các cơ quan báo chí, các đồng chí lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp tới các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên báo chí, đồng thời ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác tuyên truyền, định hướng dư luận trong thời gian qua của các cơ quan báo chí. Thời gian tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ, đồng hành của các cơ quan thông tấn báo chí. Các đồng chí cũng bày tỏ mong muốn các cơ quan báo chí sẽ phát huy hơn nữa kết quả đã đạt được, tiếp tục phối hợp thường xuyên, chặt chẽ với Ủy ban MTTQ Việt Nam TP để công tác tuyên truyền ngày càng hiệu quả; phản ánh kịp thời kết quả hoạt động của MTTQ các cấp, tâm tư tình cảm của các tầng lớp Nhân dân góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Thủ đô.
Đại diện lãnh đạo các cơ quan báo chí bày tỏ cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố, đồng thời khẳng định sẽ luôn đồng hành cùng MTTQ các cấp và làm tốt nhiệm vụ tuyên truyền để kịp thời lan tỏa thông tin đến với Nhân dân.
Lê Phương

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020