Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc phù hợp với thực tiễn

18/06/2024 - 12:10 PM

Sáng 18-6, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Kết luận số 62-KL/TƯ ngày 8-12-2009 của Bộ Chính trị (khóa X) về "Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các đoàn thể chính trị - xã hội”.

t-5.jpg
Các đại biểu tham dự Hội nghị. 

Tham dự có các đồng chí: Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương Nguyễn Lam; Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong; các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà.

Tổ chức giám sát được 68.079 cuộc

Trình bày báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Kết luận số 62-KL/TƯ, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy Vũ Hà cho biết, 15 năm qua, hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố có nhiều chuyển biến tích cực, đạt được nhiều kết quả nổi bật, hoạt động hướng mạnh về cơ sở, khắc phục tình trạng “hành chính hóa” trong tổ chức và hoạt động.

Qua đó góp phần quan trọng vào thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước và Thủ đô.

Thông qua MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân được bảo đảm quyền làm chủ, tham gia giám sát các cơ quan chính quyền, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Đồng thời, phản biện, đóng góp ý kiến xây dựng những chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của thành phố liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ngày càng khẳng định vai trò quan trọng, xứng đáng là tổ chức đại diện cho các tầng lớp nhân dân Thủ đô, là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Đồng thời, đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân và tập trung hướng mạnh các hoạt động về cơ sở; phát huy quyền chủ động, sáng tạo của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong công tác vận động nhân dân phù hợp với đặc điểm địa phương, đơn vị.

Đến nay, MTTQ Việt Nam thành phố có 50 thành viên; Hội Liên hiệp phụ nữ có tổng số 942.292 hội viên. Hội Nông dân thành phố có tổng số 472.430 hội viên. Trong 10 năm, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội đã giám sát được 68.079 cuộc; tổ chức 9.818 hội nghị phản biện.

Các cấp ủy Đảng thường xuyên quan tâm kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội theo hướng phù hợp, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện ban hành các quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, mối quan hệ công tác.

Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo cũng chỉ rõ, một số cấp ủy Đảng chưa thật sự quan tâm lãnh đạo việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội. Công tác phối hợp giữa MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội với chính quyền, các ban, ngành có lúc, có việc, có nơi chưa đồng bộ, chưa tạo được sức mạnh trong tập hợp quần chúng, ở một số nơi còn chồng chéo, chưa xác định rõ đơn vị chủ trì thực hiện.

Tại hội nghị, có 5 ý kiến phát biểu thảo luận về những kết quả đạt được của thành phố trong 15 năm triển khai Kết luận số 62-KL/TƯ.

t-4.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Sỹ Trường phát biểu. 

Đáng lưu ý, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Sỹ Trường cho rằng, để tiếp tục đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, cuộc vận động, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn thành phố, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp thành phố cần thực hiện tốt hơn nữa vai trò nòng cốt trong việc chủ trì hiệp thương dân chủ.

Đồng thời, tiếp tục củng cố, làm tốt vai trò là trung tâm khối đại đoàn kết, tập hợp mọi lực lượng xã hội xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội để tập hợp được người dân và toàn thể tổ chức chính trị cùng vào cuộc với sự phát triển chung của thành phố.

Làm tốt công tác tham mưu với thành phố về vấn đề dân vận

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong điểm lại những kết quả nổi bật của thành phố sau 15 năm triển khai thực hiện Kết luận số 62-KL/TƯ cùng các văn bản khác đối với công tác Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội. Trong đó, thành phố đã có bước phát triển toàn diện trên mọi lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội…

t-3.jpg
Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong phát biểu kết luận hội nghị. 

Thành ủy Hà Nội luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho công tác Mặt trận cũng như hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội. Nhờ đó, đã huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trong đó có vai trò chủ đạo của MTTQ các cấp trong việc tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của thành phố đạt hiệu quả, thiết thực.

Cùng với đó, hệ thống MTTQ các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội luôn bám sát các yêu cầu, nhiệm vụ, chức năng, đặc biệt là chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố.

“Đại dịch Covid-19 vừa qua đã chứng minh được vai trò, vị trí quan trọng của hệ thống MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc huy động sức mạnh của người dân tham gia chống dịch. Hay như việc tạo sự đồng thuận, ủng hộ của người dân trong triển khai dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội”, đồng chí Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh.

Điểm lại những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong 6 tháng năm 2024, đồng chí Nguyễn Văn Phong cho rằng, thành phố luôn giữ vững môi trường đầu tư an ninh, an toàn, ổn định. Trong đó, có sự đóng góp rất quan trọng của MTTQ các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội, đặc biệt là luôn phát huy tốt vai trò, nhiệm vụ, chức năng của mình; đồng thời không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để tập hợp được sức mạnh của các tầng lớp nhân dân Thủ đô.

t-1.jpg
Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong và Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà trao tặng Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội cho 10 tập thể. 

Nhất trí với 7 nhóm tồn tại, hạn chế mà báo cáo nêu ra tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong đề nghị hệ thống MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố cần tập trung vào 7 nhóm giải pháp trong thời gian tới.

Trong đó, tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 15-NQ/TƯ ngày 5-5-2022 của Bộ Chính trị về “Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Cùng với đó là công tác chuẩn bị để đưa Luật Thủ đô (sửa đổi) đi vào cuộc sống sau khi Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ bảy đang diễn ra.

Đồng chí Nguyễn Văn Phong đề nghị tiếp tục nâng cao nhận thức một cách thực chất của cấp ủy Đảng các cấp đối với hoạt động của MTTQ các cấp cũng như các tổ chức chính trị - xã hội. Đối với MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, cần không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để phù hợp với thực tiễn và yêu cầu phát triển hiện nay. Đồng thời tích cực ứng dụng chuyển đổi số trong các hoạt động; xây dựng đội ngũ cán bộ của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; làm tốt công tác tham mưu với thành phố về vấn đề dân vận.

“Làm thế nào để mỗi người dân cũng như mỗi gia đình trên địa bàn Thủ đô phát huy được hào khí Thăng Long, khát vọng cống hiến, đóng góp cho sự phát triển chung của thành phố. Điều này đòi hỏi sự vào cuộc của hệ thống MTTQ các cấp thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội”, đồng chí Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh.

t-2.jpg
Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương Nguyễn Lam và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương trao tặng Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội cho 10 cá nhân.

Đồng chí Nguyễn Văn Phong cho biết, thời gian qua, tình hình cháy nổ, phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn thành phố diễn biến phức tạp, nên MTTQ các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội cần vào cuộc hơn nữa, thực chất hơn để nâng cao nhận thức của người dân đối với công tác này. Đồng thời, tiếp tục tuyên truyền để người dân hiểu được ý nghĩa, tầm quan trọng của các hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương, thành phố Hà Nội đã trao tặng Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội cho 10 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Kết luận số 62-KL/TƯ.

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020