Quận Hoàn Kiếm ra mắt cuốn sách “Gương sách Mặt trận Hoàn Kiếm” giai đoạn 2019-2024

23/06/2024 - 12:23 PM
Thực hiện kế hoạch số 32/KH-MTTQ-UB ngày 10/8/2023 của Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hoàn Kiếm về “Tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp quận Hoàn Kiếm tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2024 – 2029” và kế hoạch về việc tổ chức cuộc thi viết về “Gương sáng Mặt trận Hoàn Kiếm” giai đoạn 2019 – 2024 chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam quận Hoàn Kiếm lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2024 – 2029, sáng ngày 21/6/2024 tại hội trường Trung tâm Chính trị quận Hoàn Kiếm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hoàn Kiếm đã tổ chức hội nghị ra mắt Cuốn sách “Gương sáng Mặt trận Hoàn Kiếm” giai đoạn 2019 - 2024.
Dự Hội nghị có các ông, bà: Nguyễn Quốc Khánh – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy; Phí Hoàng Sơn – UVTV, Trưởng ban Tổ chức Quận ủy; Trương Thị Thanh Nhàn – UVTV, Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị quận; Lê Hồng Phú – UVTV Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể quận, các tổ chức thành viên và các vị Ủy viên Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận Hoàn Kiếm.
Ông Võ Hoàng Long – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận đã báo cáo đánh giá kết quả triển khai cuộc thi viết về “Gương sáng Mặt trận Hoàn Kiếm” giai đoạn 2019 – 2024.
Báo cáo đã khẳng định: Qua gần 6 tháng triển khai, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận đã tiếp nhận được 44 bài viết của 44 tác giả viết về 44 gương sáng trong hoạt động của MTTQ Việt Nam các cấp quận Hoàn Kiếm giai đoạn 2019 – 2024, hầu hết các bài viết cơ bản đảm bảo yêu cầu, phản ánh người thật, việc thật, hiện đang sinh sống và làm việc trên địa bàn quận Hoàn Kiếm; là những cá nhân tiêu biểu trong công tác mặt trận, nêu gương trong công tác, góp phần giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ; có hiệu quả tuyên truyền giáo dục, có sức lan tỏa trong công tác Mặt trận và trong đời sống xã hội giai đoạn 2019 – 2024 và với mục đích xây dựng tổ chức MTTQ các cấp ngày càng vững mạnh theo chỉ đạo của Trung ương, Thành phố và Quận. Trong số 44 bài viết, trên cơ sở đánh giá về nội dung, chất lượng bài viết của các tác giả, Ban tổ chức cuộc thi đã lựa chọn 31 bài đáp ứng được các yêu cầu để đưa vào Cuốn sách “Gương sáng Mặt trận Hoàn Kiếm” giai đoạn 2019 – 2024. Có 03 bài đã được đăng trong cuốn “Gương sáng Mặt trận Hà Nội” năm 2020, 2022; Ban giám khảo đánh giá có 02 bài viết tốt, 13 bài viết khá, 03 bài viết trung bình khá, 12 bài viết trung bình và 11 bài viết yếu.
Trên cơ sở xem xét toàn diện về chất lượng bài viết, các cá nhân được nêu gương, Ban giám khảo thống nhất lựa chọn cơ cấu giải thưởng với mục đích nhằm khích lệ, động viên cán bộ MTTQ tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động tại cộng đồng, cụ thể: 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba và 05 giải khuyến khích sẽ được trao thưởng tại Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam quận Hoàn Kiếm lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2024-2029 diễn ra vào cuối tháng 6/2024.
                                                                                                Bích Ngọc

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020