Hà Nội: Dự kiến tăng 738 tỷ đồng/năm cho chính sách cán bộ cơ sở

14/11/2023 - 10:08 PM
“Tại Kỳ họp HĐND TP cuối năm sẽ có 5 nghị quyết chuyên đề liên quan chế độ chính sách được ban hành, trong đó có dự thảo Nghị quyết được góp ý hôm nay, giúp từng bước quan tâm, phủ kín đến các đối tượng cán bộ cơ sở"- Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP khẳng định."

Chiều nay, 14/11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội (MTTQ TP) tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Nghị quyết của HĐND TP Hà Nội về chức danh, cơ cấu, mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ở thôn, tổ dân phố (TDP); mức hỗ trợ hằng tháng, mức hỗ trợ kiêm nhiệm đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, TDP; mức khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội (CT-XH); mức hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn TP Hà Nội.
 
Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương và Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Sỹ Trường chủ trì Hội nghị.
 
 
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
 
Đề xuất tăng 50% mức khoán kinh phí cho hoạt động ở cấp xã
 
Tại Hội nghị, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Nguyễn Chí Đoàn trình bày dự thảo Tờ trình và Nghị quyết của UBND TP về các nội dung này. Theo đó, hiện mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức CT-XH ở cấp xã đang thực hiện theo quy định tại Nghị quyết 12/2013/NQ-HĐND ngày 17/7/2013 của HĐND TP: Xã, phường, thị trấn loại 1 được khoán 48 triệu đồng/tổ chức/năm; loại 2 được khoán 44 triệu đồng/tổ chức/năm; cấp xã loại 3 được khoán 40 triệu đồng/tổ chức/năm. Thời điểm ban hành Nghị quyết 12/2013/NQ-HĐND, mức lương cơ sở là 1,15 triệu đồng, nay đã tăng 63%, lên 1,8 triệu đồng.
 
Trên cơ sở cân đối ngân sách của TP Hà Nội, UBND TP đề xuất tăng 50% mức khoán kinh phí quy định tại Nghị quyết 12/2013/NQ-HĐND, hỗ trợ thiết thực hoạt động thường xuyên của các tổ chức cấp xã và chỉ hỗ trợ đối với hoạt động của Chi hội tổ chức thuộc thôn, TDP. Theo đó, Ủy ban MTTQ, Hội CCB, Hội LHPN, Hội Nông dân, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp xã được khoán kinh phí hoạt động như sau: Xã, phường, thị trấn loại 1 là 72 triệu đồng/tổ chức/năm, loại 2 là 66 triệu đồng/tổ chức/năm, loại 3 là 60 triệu đồng/tổ chức/năm.
 
Cùng đó, UBND TP đề nghị giữ nguyên 10 chức danh người hoạt động không chuyên trách cấp xã theo Nghị quyết 08/2019/NQ-HĐND và đề nghị bố chí cơ cấu người hoạt động không chuyên trách như sau: Các chức danh Phụ trách công tác truyền thanh cấp xã, Chủ tịch Hội Người cao tuổi, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ ở xã, phường, thị trấn bố trí 1 người; các chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Phó Chủ tịch Hội CCB, Phó Chủ tịch Hội LHPN, Phó Chủ tịch Hội Nông dân, Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh bố trí theo quy định của Luật và Điều lệ của các tổ chức CT-XH và các văn bản pháp luật hiện hành. Phó Chỉ huy trưởng quân sự bố trí số lượng theo quy định của Luật Dân quân tự vệ năm 2019 và các văn bản pháp luật hiện hành.
 
Với chức danh Văn phòng Đảng ủy ở Đảng bộ xã, phường, thị trấn quản lý dưới 500 đảng viên bố trí 1 người; từ 500 đến dưới 1.500 đảng viên bố trí không quá 2 người; từ 1.500 đảng viên trở lên bố trí không quá 3 người. Các xã, phường, thị trấn bố trí chức danh, số lượng từng chức danh người hoạt động không chuyên trách cấp xã đảm bảo không vượt quá số lượng được giao hàng năm.
 
Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Nguyễn Chí Đoàn trao đổi về các vấn đề liên quan dự thảo Nghị quyết
Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Nguyễn Chí Đoàn trao đổi về các vấn đề liên quan dự thảo Nghị quyết
 
Song song đó, dự thảo Nghị quyết nêu cụ thể các mức phụ cấp hằng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, TDP; quy định bổ sung về một số nội dung hưởng phụ cấp kiêm nhiệm; mức hỗ trợ hàng tháng, mức hỗ trợ kiêm nhiệm đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, TDP...
 
Đáng chú ý, để đảm bảo thực hiện Nghị quyết này, dự kiến tổng kinh phí chi trong 1 năm là 1.408,525 tỷ đồng, trong đó: Mức khoán từ quỹ ngân sách Trung ương chi phụ cấp của người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, TDP trong 1 năm theo quy định của Nghị định 33/2023/NĐ-CP là 884,164 tỷ đồng; kinh phí TP bổ sung đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã là 102,041 tỷ đồng; kinh phí khoán đối với MTTQ và các tổ chức CT-XH là 187,158 tỷ đồng; kinh phí hỗ trợ Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ là 34,74 tỷ đồng; kinh phí hỗ trợ người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, TDP là 200,422 tỷ đồng.
 
Kinh phí chênh lệch trong 1 năm so với Nghị quyết 08/2019/NQ-HĐND, Nghị quyết 12/2013/NQ-HĐND, Nghị quyết 12/2008/NQ-HĐND là 738,423 tỷ đồng.
 
Nghiên cứu kỹ lưỡng, tiếp cận những góp ý tối ưu nhất 
 
Hội nghị đã ghi nhận nhiều ý kiến xác đáng, tâm huyết, cụ thể từ các chuyên gia, nhà khoa học, tư vấn cũng như đại diện cấp ủy, chính quyền, MTTQ các cấp, các tổ chức CT-XH trên địa bàn TP… đóng góp vào dự thảo Tờ trình và Nghị quyết.
 
Trong đó, các ý kiến đều đánh giá, Nghị quyết của HĐND TP lần này rất cần thiết sớm được ban hành để phù hợp các văn bản QPPL mới và thay thế những nghị quyết đã ban hành, vì có hiệu lực đã lâu, nhiều biến động, thay đổi. Nhất là về giá trị đồng tiền nên chế độ chính sách không đáp ứng nhu cầu đời sống cho cán bộ công chức và đội ngũ người hoạt động không chuyên trách, người trực tiếp tham gia ở thôn, TDP cũng như hoạt động của MTTQ, các tổ chức CT-XH và các hội xã hội, xã hội nghề nghiệp. Các chính sách đưa ra trong dự thảo cơ bản bám sát các quy định pháp luật nhất là rất sát Nghị định 33/2023/NĐ-CP và điều kiện thực tế ở Hà Nội hiện nay. Mức tăng phụ cấp cho các chức danh trực tiếp cũng như kiêm nhiệm ở cấp xã và cấp thôn, TDP đều là phù hợp, khi đề xuất này đã được nêu rất lâu rồi.
 
Các chuyên gia, nhà quản lý, thành viên Hội đồng tư vấn của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội... nêu góp ý tại Hội nghị
Các chuyên gia, nhà quản lý, thành viên Hội đồng tư vấn của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội...
nêu góp ý tại Hội nghị
 
Tuy nhiên, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Dĩnh cho rằng, về mức phụ cấp kiêm nhiệm cần có định hướng các chức danh có thể kiêm nhiệm ở cấp xã, thôn, TDP để thực hiện được thống nhất, xem các đối tượng và chức danh nào có thể kiêm cho phù hợp.  Riêng về mức khoán kinh phí hoạt động đối với MTTQ, cho các tổ chức CT-XH ở cấp xã cần căn cứ trên cơ sở nội dung, khối lượng hoạt động và tiền hội phí, đoàn phí… của từng tổ chức, không nên cào bằng.
 
Đặc biệt, mức khoán kinh phí hoạt động đối với MTTQ, Hội CCB, Hội LHPN, Hội Nông dân và Đoàn TNCS HCM cấp xã có cao hơn so với Nghị quyết 12/2013/NQ-HĐND nhưng còn thấp so với thực tế hoạt động và mức tăng lương cơ sở (tăng 63%) trong khi đó quy định chỉ tăng 50%.
 
Lãnh đạo UBND quận Long Biên thì đề nghị nghiên cứu kỹ trước khi ban hành Nghị quyết này, tránh việc trước đây ngay sau khi thực hiện không còn tổ phó TDP thì thực hiện theo Đề án 21-ĐA/TU của Thành ủy Hà Nội, nhiều TDP tăng quy mô số hộ dân lên gấp đôi, 3 chức danh ở địa bàn dân cư chỉ còn có 2 cán bộ kiêm nhiệm, khối lượng công việc rất lớn nên cán bộ không thể đảm nhiệm hết được. Ngoài ra, ở xã và ở phường khác nhau về khối lượng công việc, phường không còn HĐND, nên cũng cần nghiên cứu.
 
Đến từ một địa bàn nông thôn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Trịnh Xuân Hương đề xuất bổ sung chức danh Phó Bí thư chi bộ, Trưởng ban Thanh tra nhân dân được hưởng mức bồi dưỡng hằng tháng do Chi bộ nông thôn thường có số đảng viên đông, nhiều chi bộ có số lượng trên 100 đảng viên, nên phát sinh nhiều nhiệm vụ so với chi bộ khác. Đại biểu này cũng đề nghị nâng mức khoán kinh phí hoạt động đối với Ủy ban MTTQ cấp xã vì hằng năm, ngoài các nhiệm vụ hoạt động chung như các tổ chức CT-XH khác, MTTQ cấp xã còn có nhiều nhiệm vụ đặc thù.
 
Bên cạnh đó, nhiều ý kiến đề nghị rà soát kỹ lưỡng về tiêu chuẩn của người hoạt động không chuyên trách, vì từ ngày 1/7/2023 thực hiện cải cách chế độ tiền lương, không còn lương cơ sở nữa, trong khi mức phụ cấp thực hiện theo Nghị quyết này căn cứ vào lương cơ sở.
 
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương phát biểu kết luận, trân trọng tiếp thu các ý kiến đóng góp
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương phát biểu kết luận,
trân trọng tiếp thu các ý kiến đóng góp
 
Kết luận Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương trân trọng cảm ơn sự quan tâm, góp ý tâm huyết của các đại biểu, chuyên gia, nhà khoa học, thành viên hội đồng tư vấn, nhà quản lý, lãnh đạo các quận, huyện, các tổ chức thành viên... vào dự thảo Tờ trình, Nghị quyết và khẳng định: Dự thảo Nghị quyết lần này thể hiện tính vượt trội hơn hẳn so với các Nghị quyết trước đây HĐND TP đã ban hành, cho thấy sự tôn vinh, trân trọng hơn với đóng góp của đội ngũ cán bộ ở cơ sở. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thống nhất cao với các ý kiến đã được nêu ra tại đây và đề nghị Sở Nội vụ tiếp thu, báo cáo đầy đủ ngay với Ban cán sự UBND TP để tiếp cận với những gì tối ưu nhất trước khi ban hành Nghị quyết.
 
Trong đó, các ý kiến đều thống nhất sự cần thiết ban hành Nghị quyết để quan tâm hơn với đội ngũ người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, TDP; mức khoán đối với một số đơn vị, tổ chức…, theo hướng đều tăng so với các mức hiện nay; Tờ trình và hồ sơ đều đã đầy đủ. Tuy nhiên, tiếp thu các góp ý, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP đề nghị ban soạn thảo lưu ý hoàn thiện hình thức và nội dung Nghị quyết, trong đó chau chuốt hoàn thiện ngôn ngữ soạn thảo văn bản, tên Nghị quyết nên đi thẳng vào quy định, trong căn cứ pháp lý bổ sung một số Luật có tác động trực tiếp tới những đối tượng được thụ hưởng của Nghị quyết...
 
“Tại Kỳ họp HĐND TP cuối năm nay sẽ có 5 nghị quyết chuyên đề khác nhau liên quan chế độ chính sách được ban hành, trong đó có dự thảo Nghị quyết được lấy ý kiến góp ý hôm nay, giúp từng bước quan tâm và phủ kín đến các đối tượng cán bộ hoạt động ở cơ sở. Với mỗi dự thảo nghị quyết này, MTTQ TP đã thực hiện xin ý kiến của nhóm tư vấn để trả lời, đóng góp cho UBND TP”- bà Nguyễn Lan Hương nhấn mạnh.
Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020