Hội nghị phản biện xã hội đối với Dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội huyện Thường Tín năm 2023

08/12/2023 - 03:30 PM
Ngày 07/12/2023, Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Thường Tín đã tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với Dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của UBND ghuyện trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026.
Dự hội nghị có các đồng ch:í Lê Tuấn Dũng - UVTV Huyện uỷ,Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện; Phan Thanh Tùng - UVTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện; Lý Văn Dũng - UVTV Huyện uỷ, Trưởng ban Dân vận Huyện uỷ; đại diện lãnh đạo Văn phòng HĐND - UBND huyện, các đoàn thể chính trị - xã hội huyện và thành viên Ban Tư vấn phản biện xã hội Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện; Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam một số xã, Thị trấn trên địa bàn huyện.
Theo Dự thảo Báo cáo “Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024" của UBND huyện, trong năm 2023, tình hình kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục đạt được  những kết quả đáng phấn khởi. Thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch12/15 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội Thành phố giao, 15/19 chỉ tiêu Huyện giao. Tổng thu ngân sách Nhà nước ước đạt 101,16% dự toán giao và tăng 4,98% so với năm 2022. Tổng thu ngân sách địa phương năm 2023 ước đạt 104,57% dự toán giao đầu năm và tăng 11,57% so với năm 2022. Tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm còn 0.03%.
Các đại biểu đã đồng tình và nhất trí cao đối với dự thảo báo cáo trình tại hội nghị. Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn và trách nhiệm, đã có 5 ý kiến tham gia góp ý, phản biện vào dự thảo báo cáo. Các đại biểu đề nghị làm rõ hơn, đề xuất bổ sung một số nội dung trong các trong lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh…Các ý kiến đóng góp tại hội nghị đã được cơ quan chuyên môn của huyện tiếp thu, trao đổi và giải trình, làm rõ.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phan Thanh Tùng - UVTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện; đồng chí Lê Tuấn Dũng - UVTV Huyện uỷ,Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện đã ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến tham gia phản biện của các đại biểu tham dự hội nghị. Ủy ban nhân dân huyện và các cơ quan, phòng ban tham mưu nghiên cứu tiếp thu ý kiến của các đại biểu, chỉnh sửa, hoàn chỉnh dự thảo văn bản Báo cáo được phản biện và có văn bản phản hồi về việc tiếp thu các ý kiến phản biện về Ban Thườ​ng trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện theo quy định.​
Trần Huyền Thư

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020