Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố “Quy định một số nội dung chi, mức chi hỗ trợ nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa thể thao cơ sở phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2023-2025”

12/03/2024 - 03:47 PM

Sáng 12/3, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương chủ trì Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố “Quy định một số nội dung chi, mức chi hỗ trợ nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa thể thao cơ sở phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2023-2025”. Dự hội nghị có đại diện Thường trực HĐND – UBND, các Phòng, Ban của HĐND, UBND, các đoàn thể chính trị - xã hội Thành phố và  các sở ngành liên quan; các chuyên gia, nhà khoa học...

qc.jpg
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương chủ trì hội nghị.

Theo Ông Đỗ Đình Hồng, Giám đốc Sở Văn hoá - Thể thao Hà Nội, cơ quan soạn thảo Nghị quyết cho biết: Hiện nay, mức chi hỗ trợ cho các hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa các cấp phụ thuộc khả năng cân đối ngân sách các cấp, chưa có sự thống nhất, đồng bộ trên toàn thành phố. Việc đề nghị ban hành Nghị quyết của HĐND thành phố “Quy định một số nội dung chi, mức chi hỗ trợ nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa thể thao cơ sở phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2023-2025” nhằm cụ thể hóa quy định của Trung ương theo Thông tư số 55/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Theo đó, dự thảo Nghị quyết quy định: Chi hỗ trợ mua sắm thiết bị phục vụ cho hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao tại các Trung tâm Văn hóa - Thể thao cấp xã 200 triệu đồng/thiết chế; Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn 75 triệu đồng/thiết chế. Chi hỗ trợ xây dựng tủ sách cho Trung tâm Văn hóa, Thể thao cấp xã 75 triệu đồng/tủ sách; cấp thôn 50 triệu đồng/tủ sách. Chi hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với thiết chế văn hóa, thể thao xã 50 triệu đồng/năm; Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn 30 triệu đồng/năm. Tổng kinh phí dự kiến năm 2024 hơn 382 tỷ đồng.

db-d.jpg
Đại biểu phản biện tại hội nghị.

Phản biện tại hội nghị, 12 ý kiến của các nhà khoa học, chuyên gia đều đánh giá cao sự chuẩn bị của cơ quan chủ trì tham mưu soạn thảo nghị quyết; đồng ý việc ban hành Nghị quyết là cần thiết và mong muốn nghị quyết sớm được thông qua.
PGS.TS Bùi Thị An - Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Kinh tế của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cho biết, văn hóa là nền tảng của sự phát triển bền vững của mọi quốc gia, Việt Nam cũng không loại trừ. Hà Nội cũng nằm trong quy luật đó. Hà Nội hiện có khoảng 340.000 km2, nhưng thành phố chỉ chiếm diện tích khoảng 9% và 45% dân số. Còn lại 90% diện tích là nông thôn với 55% dân số còn lại. Việc xây dựng nền văn hóa Thủ đô có bản sắc riêng thì ngoài đầu tư cơ sở hạ tầng để phát triển kinh tế, không thể thiếu  các thiết chế để phát triển văn hóa. Vì vậy, việc hỗ trợ để nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa thể thao cơ sở phục vụ xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2023-2025” tại Hà Nội là vô cùng cấp bách, góp phần thực hiện Nghị quyết 55 và Nghị quyết 30 của Bộ Tài Chính về xây dựng, phát triển Thủ đô và đồng bằng Sông Hồng đến năm 2030 Hà Nội trở thành Thủ đô văn hiến - văn minh - hiện đại.
Ông Nguyễn Thành Vĩnh - Thành viên Hội đồng tư vấn Dân chủ - Pháp luật, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội cho rằng đầu tư cho hoạt động văn hóa - thể thao thực hiện chương trình xây dựng nông nông mới là rất quan trọng và đã được nêu rõ trong các Nghị quyết của Trung ương Đảng, Thành ủy Hà Nội, được xây dựng thành văn bản chính sách Pháp luật của Nhà nước và được các cơ quan chức năng hướng dẫn cụ thể. Vì vậy việc ban hành Nghị quyết của HĐND nêu trên là điều kiện quan trọng góp phần trực tiếp trong việc xây dựng và phát triển đời sống văn hóa, tinh thần của Nhân dân.
Tiến sĩ Phan Đăng Long - Phó Chủ tịch Hội khoa học lịch sử Hà Nội nêu: hiện tại mức chi hỗ trợ cho các hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao ở các cấp phụ thuộc vào khả năng cân đối ngân sách địa phương, chưa thống nhất đồng bộ toàn thành phố. Do vậy, hiệu quả hoạt động có sự chênh lệch, phụ thuộc nhiều vào mức chi mỗi địa phương. Việc ban hành Nghị quyết sẽ khắc phục sự thiếu thống nhất đồng bộ này. Trên cơ sở Ban hành Nghị quyết sẽ là một bước quan trọng tạo điều kiện cho hệ thống các thiết chế được phát huy hiệu quả hơn.

Các đại biểu cũng khẳng định nghị quyết liên quan đến xây dựng nông thôn mới đến 2025, phạm vi điều chỉnh liên quan đến các huyện, thị trấn, xã, thôn... Tuy nhiên, với mức chi về mua sắm thiết bị, cần thiết phải có sự lý giải về cơ sở áp dụng mức chi. Ngoài ra, trên thực tế, nhiều nhà văn hóa cấp xã đã được trang bị rất hiện đại, nên thành phố cần tính đến việc đầu tư như thế nào để tránh lãng phí...

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương nhấn mạnh, nông thôn Hà Nội đang trong quá trình đô thị hóa, cơ quan tham mưu soạn thảo nghị quyết cần nghiên cứu điều khoản chuyển tiếp đối với những đơn vị thay đổi mô hình đô thị. Đặc biệt, tiêu chí nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao đều liên quan văn hóa và đang nhận được sự quan tâm của người dân với mong muốn được đầu tư nhiều hơn... các cơ quan chức năng của thành phố cũng cần cân nhắc kỹ việc đầu tư để đáp ứng mong muốn của nhân dân cũng như phát huy vai trò của các thiết chế văn hóa cơ sở.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố khẳng định, Mặt trận sẽ tăng cường giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết; đồng thời đề nghị Sở Văn hóa - Thể thao nghiên cứu tiếp các nội dung khác như: Tên gọi; rà soát kỹ danh mục các văn bản biện dẫn, thống nhất trong bố cục đề cương. Các ý kiến của đại biểu về quản lý sau đầu tư, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đề nghị Sở Văn hóa - Thể thao quan tâm, thực hiện đúng quy định của pháp luật; tiếp thu ý kiến phản biện của Mặt trận để hoàn thiện hồ sơ và sớm có thông tin trao đổi trở lại để MTTQ Việt Nam thành phố thông tin tới các nhà khoa học.

Nguyễn Thị Thanh Vân

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020