Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo dự thảo Nghị quyết của HĐND TP quy định danh mục các khoản thu và mức thu, cơ sở quản lý thu đối với các dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo tại cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập.

13/03/2024 - 02:58 PM
Sáng ngày 13/3/2024, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo dự thảo Nghị quyết của HĐND Thành phố quy định danh mục các khoản thu và mức thu, cơ sở quản lý thu đối với các dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo tại cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập của thành phố Hà Nội. Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Lan Hương - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội; Nguyễn Sỹ Trường - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội.
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương phát biểu tại hội nghị

Dự hội nghị còn có các đồng chí: Đại diện lãnh đạo ban Dân chủ - Pháp luật Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Trần Thế Cương - Thành ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội; đại diện các ban HĐND, Văn phòng UBND Thành phố; đại diện lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội thành phố Hà Nội; đại diện lãnh đạo Sở Tài chính, Sở Tư pháp; các chuyên gia, nhà khoa học; Ban Chủ nhiệm và thành viên Hội đồng tư vấn Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các quận, huyện, thị xã.
 

Trình bày dự thảo Tờ trình của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc của HĐND Thành phố quy định danh mục các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu chi đối với các dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập của thành phố Hà Nội, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương cho biết, từ năm 2013, các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập của TP Hà Nội triển khai thực hiện các khoản thu dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục (thu khác) theo quy định tại Quyết định số 51/2013/QĐ-UBND.

Đến nay, Chính phủ đã ban hành văn bản quy định về thẩm quyền danh mục, mức thu đối với khoản thu dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập thuộc HĐND cấp tỉnh. Tuy nhiên do chưa có văn bản thay thế Quyết định số 51/2013/QĐ-UBND nên gặp khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện.

Mức thu các khoản thu khác theo Quyết định số 51/2013/QĐ-UBND được thực hiện từ năm 2013 (đến nay đã hơn 10 năm), Nhà nước đã điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,150 triệu đồng/hệ số lên 1,800 triệu đồng/hệ số với tỷ lệ tăng khoảng 56,5%. Mặt khác, tốc độ tăng của chỉ số tiêu dùng năm 2023 so với năm gốc 2013 của TP Hà Nội là 33,44%.

Trong khi mức thu các khoản thu khác (dịch vụ hỗ trợ giáo dục) đến nay của TP Hà Nội vẫn giữ nguyên nên các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập gặp nhiều khó khăn trong việc thực hiện dịch vụ hỗ trợ giáo dục.

Hiện nay một số nội dung thu đã phát sinh tại các đơn vị nhưng chưa được cấp có thẩm quyền quy định. Do vậy, các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập gặp khó khăn trong việc triển khai do không có pháp lý. Vì thế, việc ban hành Nghị quyết này là rất cấn thiết.


 
Đồng chí Trần Thế Cương - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội trình bày Tờ trình về dự thảo Nghị quyết

Về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Dự thảo Nghị quyết cụ thể như sau:

Phạm vi điều chỉnh: Nghị quyết này quy định danh mục các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu chi đối với các dịnh vụ hỗ trợ giáo dục, đào tạo tại cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập (không bao gồm cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao” của thành phố Hà Nội.

Đối tượng áp dụng: Trẻ em học mầm non và học sinh phổ thông đang theo học tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập (không bao gồm các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao); học viên theo học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông của thành phố Hà Nội.

Các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập (không bao gồm các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao); cơ sở giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên của thành phố Hà Nội.

Về mức thu các khoản thu dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục tại cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông công lập của thành phố Hà Nội có 6 nhóm danh mục, gồm:

1.     Dịch vụ bán trú:

+ Dịch vụ tiền ăn của học sinh: 35.000 đồng/học sinh/ngày đối với bữa trưa; 20.000 đồng/học sinh/ngày đối với bữa sáng.

+ Dịch vụ chăm sóc bán trú: 235.000 đồng/ học sinh/tháng.

+ Dịch vụ trang thiết bị phục vụ bán trú: Mầm non: 200.000 đồng/học sinh/năm học. Tiểu học, trung học cơ sở: 133.000 đồng/học sinh/năm học.

2. Dịch vụ học 2 buổi/ngày (đối với cấp học Trung học cơ sở): 235.000 đồng/học snh/tháng

3. Dịch vụ nước uống của học sinh: 16.000 đồng/học sinh/tháng.

4. Dịch vụ giáo dục ngoài giờ (chăm sóc, nuôi dưỡng giáo dục ngoài giờ chính khóa theo quy định của pháp luật):

+ Dịch vụ chăm sóc, nuôi dưỡng giáo dục ngoài giờ (bao gồm dịch vụ trong giữ trước và sau giờ học chính khóa): 12.000 đồng/học sinh/giờ.

+ Dịch vụ chăm sóc, nuôi dưỡng giáo dục ngoài giờ (bao gồm dịch vụ trong giữ trong các ngày nghỉ): 96.000 đồng/học sinh/giờ.

+ Dịch vụ hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa (do các cơ sơ giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trực tiếp thực hiện): Dịch vụ hoạt động giáo dục kỹ năng sống (do các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trực tiếp thực hiện): 15.000 đồng/học sinh/giờ dạy. Dịch vụ hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa, bồi dưỡng bổ sung kiến thức các môn hóa (do các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trực tiếp thực hiện): 15.000 đồng/học sinh/giờ dạy.

5. Dịch vụ đưa đón trẻ, học sinh: 10.000 đồng/học sinh/km.

6. Dịch vụ tiền của học sinh nội trí tại một số trường có khu nội trú (không bao gồm trường Phổ thông dân tộc nội trú): 400.000 đồng/học sinh/tháng.

Về mức thu các khoản thu dịch vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục: Mức thu tại Nghị quyết này là mức trần (mức cao nhất), căn cứ mức trần các cơ sở giáo dục xây dựng dự toán chi phí để xác định mức thu và được thỏa thuận bằng văn bản với cha mẹ học sinh trên tinh thần tự nguyện, có sự thống nhất của Ban giám hiệu nhà trường, cơ quan quản lý cấp trên (UBND quận, huyện, thị xã hoặc Sở GD-ĐT thep phân cấp quản lý) trước khi ban hành, đảm bảo không được vượt mức trần quy định.

Cũng tại hội nghị, nhiều chuyên gia, nhà quản lý, nhà khoa học đã bày tỏ ý kiến tâm huyết, quan điểm thẳng thắn đóng góp vào dự thảo Nghị quyết. Hầu hết các ý kiến đều cho rằng, việc ban hành Nghị quyết là cần thiết, phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.
Đại biểu phát biểu tại hội nghị
Đồng chí Phạm Ngọc Thảo - Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn Dân chủ - Pháp luật của Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố nêu ý kiến, đối với những nội dung thu theo Quyết định số 51/2013/QĐ-UBND, đề nghị cơ quan soạn thảo cần xem xét và làm rõ hơn, tiền dịch vụ bán trú 235.000 đồng/học sinh/tháng sẽ được tính toán sử dụng như thế nào cho phù hợp với mỗi cơ sở giáo dục; phân tích, làm rõ hơn nhu cầu thực tế để quy định mức thu hợp lý...

Đưa ra những nội dung cần cân nhắc thêm trong dự thảo Nghị quyết, đồng chí Đặng Thị Hồng Thái - Phó Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn Tổng hợp và Phân tích dư luận xã hội của Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố cho rằng Hà Nội là Thủ đô của cả nước nên cần có những chính sách ưu việt hơn về giáo dục đào tạo; nếu Thành phố chưa có chính sách hỗ trợ chung thì nên có hỗ trợ cho từng vùng, từng đối tượng.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Lan Hương - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội cảm ơn các ý kiến đóng góp của các đại biểu cũng như đánh giá cao công tác chuẩn bị của UBND Thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố trong chuẩn bị dự thảo Nghị quyết. Tuy nhiên,  Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương cho rằng đơn vị soạn thảo cần bổ sung báo cáo đánh giá tác động của Nghị quyết đối với việc nâng cao chất lượng dạy và học; xem xét mức trần áp dụng đảm bảo tính ưu việt, nhân văn của Nghị quyết.

Đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo cần nâng cao hiệu quả công tác truyền thông, tạo sự đồng thuận, nâng cao nhận thức của cha mẹ học sinh trong triển khai thực hiện Nghị quyết; tăng cường kiểm tra, giám sát các khoản thu, chi theo quy định./.
Lê Hương

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020