Hội nghị phản biện xã hội về phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án thuộc kế hoạch đầu tư công của quận Ba Đình giai đoạn 2021-2025.

05/04/2024 - 05:28 PM
Chiều ngày 01/4/2024, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Ba Đình tổ chức Hội nghị phản biện xã hội về phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án thuộc kế hoạch đầu tư công của quận Ba Đình giai đoạn 2021-2025.
Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, đại diện lãnh đạo phòng Tài chính – kế hoạch quận; đại diện lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội quận, đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam 14 phường và các chuyên gia trong lĩnh vực đầu tư xây dựng trên địa bàn quận.
Tại hội nghị, sau khi nghe báo cáo của Phòng Tài chính – kế hoạch quận về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án thuộc kế hoạch đầu tư công của quận Ba Đình giai đoạn 2021 – 2025, đã có 10 ý kiến phát biểu, cơ bản đều nhất trí với dự thảo tờ trình của UBND Quận Ba Đình, thống nhất và đánh giá cao công tác chuẩn bị của Phòng Tổ chức - Kế hoạch, Ban Quản lý dự án và Phòng Quản lí đô thị quận đã tham mưu cho UBND quận xây dựng nội dung tờ trình. Việc UBND quận Ba Đình lập báo cáo và tờ trình “Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án thuộc Kế hoạch đầu tư công của quận Ba Đình giai đoạn 2021-2025” là việc làm cần thiết, kịp thời, căn cứ tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công, nguồn vốn của quận trong giai đoạn 2021-2025. Nội dung văn bản cơ bản đầy đủ, công tác triển khai các dự án đã có cố gắng theo kế hoạch, các dự án đã bám sát vào các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo chương trình toàn khóa của Thành ủy Hà Nội, của Quận ủy Ba Đình và đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của Nhân dân và cử tri.

Đa số các ý kiến đều nhất trí các hạng mục và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công của quận Ba Đình theo các nội dung như trong văn bản và phụ lục kèm theo báo cáo; Nhiều ý kiến đồng tình, phấn khởi với chủ trương đầu tư công của quận Ba Đình, các dự án trong thời gian tới tiếp tục hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn, tăng tỷ lệ diện tích phủ cây xanh trên địa bàn; nâng cao hiệu quả quản lý quy hoạch, quản lý đô thị, đất đai, trật tự xây dựng; chú trọng chỉnh trang đô thị, củng cố các tiện ích đô thị, bảo vệ và cải thiện môi trường góp phần phát triển kinh tế xã hội, giai đoạn 2020 – 2025.
Tuy nhiên, có một số ý kiến đề nghị đối với các dự án chuẩn bị triển khai cần tổ chức mời họp với các thành phần tại địa phương có liên quan, thông báo để nhân dân được biết vì liên quan trực tiếp đến đời sống của người dân, trong quá trình thi công đề nghị Ban quản lý dự án cung cấp đầy đủ hồ sơ thi công thiết kế để nhân dân được biết và giám sát, thực hiện các nội dung trong công tác phối hợp cùng Ban TTND và Ban GSĐTCCĐ của phường, hệ thống chính trị tại các Tổ dân phố có dự án giám sát các công trình, để công trình được đảm bảo đúng kỹ thuật và đưa vào hoạt động đảm bảo chất lượng.
Ngoài ra, nhiều ý kiến đã có góp ý cụ thể đối với việc: Cần làm rõ, cụ thể hơn nữa tính cấp thiết, nguyên nhân chính phải bổ sung danh mục dự án và sự cần thiết phải điều chỉnh chủ trương đầu tư; khả năng cân đối nguồn vốn và kế hoạch bố trí vốn cho bổ sung và điều chỉnh dự án; chú ý đến tính chính xác của số liệu ...
Các ý kiến đều đã được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận tiếp thu đầy đủ và tổng hợp báo cáo UBND quận để điều chỉnh cho phù hợp trước khi trình kỳ họp HĐND quận.
 
                                                                   C.Q.H

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020