Quận Đống Đa tổ chức hội nghị phản biện xã hội và góp ý kiến về Dự thảo Đề án “Thành lập trường phổ thông liên cấp chất lượng cao” và Đề án “Sáp nhập các trường Mầm non nhỏ lẻ trên địa bàn”.

06/12/2023 - 02:19 PM
Sáng ngày 6/12/2023, tại phòng họp A trụ sở Quận ủy - HĐND- UBND quận Đống Đa, Ủy ban MTTQ quận tổ chức hội nghị phản biện xã hội và góp ý kiến về Dự thảo Đề án “Thành lập trường Phổ thông liên cấp chất lượng cao” và Đề án “Sáp nhập các trường Mầm non nhỏ lẻ trên địa bàn”.
Dự hội nghị có các ông (bà): PGS, TS Nguyễn Khắc Bình - Học viện chính sách và phát triển Bộ Kế hoạch đầu tư; bà Nguyễn Diệu Hương -UVTT, Trưởng Ban Tuyên giáo và Đối ngoại Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố; bà Nguyễn Thị Minh Hiền - UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; ông Nguyễn Thanh Tùng - UVTV, Phó Chủ tịch UBND Quận; bà Đinh Thị Lan Hương - UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị Quận; bà Lê Thị Kim Huệ - UVTV, Chủ tịch LĐLĐ Quận; ông Nguyễn Hoàng Giáp - QUV, Phó Chủ tịch HĐND quận; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Quận, Văn phòng Quận ủy - UBND quận, các phòng, ban, ngành chuyên môn thuộc UBND Quận, cùng các nhà khoa học, chuyên gia tham gia phản biện xã hội; thành viên Ban tư vấn Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận; trưởng các đoàn thể Quận; các vị Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường …
Bà Nguyễn Thị Minh Hiền - UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận phát biểu tại Hội nghị
Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Phòng Giáo dục Quận trình bày Dự thảo “Thành lập trường Phổ thông liên cấp chất lượng cao” và Đề án “Sáp nhập các trường Mầm non nhỏ lẻ trên địa bàn”. Đã có 8 ý kiến phát biểu trực tiếp và 6 ý kiến bằng văn bản với 124 nội dung phản biện vào các phần của 02 Đề án của các đại biểu tham dự. Về cơ bản các ý kiến tham gia phản biện đều thống nhất với chủ trương và phần chuẩn bị nội dung của Đề án; Tuy nhiên để Đề án có tính khả thi, thiết thực, hiệu quả, các ý kiến phản biện đã yêu cầu cần bổ sung làm rõ các nội dung: Về cơ sở pháp lý cần cần triển khai các nội dung và đảm bảo các nguyên tắc phát triển trường học chất lượng cao, quy trình đánh giá về trường chất lượng cao; về cơ sở thực tiễn cần:Đánh giá và phân tích cơ sở thực tiễn của Quận Đống Đa và nhu cầu của phụ huynh học sinh trên địa bàn hiện nay, cần nêu rõ về chuyên môn, chương trình giáo dục, phương pháp giảng dạy, dịch vụ chất lượng cao trong giáo dục, đó là một lộ trình cần thực hiện ...Về mục tiêu hoạt động cần nêu rõ điều kiện thực hiện trách nhiệm phân công thẩm quyền quyết định, điều khoản thi hành. Hiện nay cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, cán bộ công nhân viên chức của quận đáp ứng các tiêu chí trên như thế nào? Hiện trong Dự thảo vẫn đang xây dựng như 1 trường phổ thông bình thường; Nghiên cứu thêm Nghị định 24/2021 và các quy định về cơ chế tự chủ tài chính; tự chủ nhân sự; tự chủ xây dựng, hoạch định chiến lược....Cần đặc biệt quan tâm về cơ cấu tổ chức quản lý, lãnh đạo nhà trường, giáo viên, nhân viên, đội ngũ chuyên gia, Chương trình giáo dục, phương pháp giảng dạy, nguồn kinh phí... Các giải pháp bảo đảm hoạt động như: Tăng cường đầu tư cho cơ sở vật chất, đảm bảo các điều kiện tốt cho quá trình dạy học, nâng cao chất lượng nhà giáo và cán bộ quản lý, dạy theo đối tượng học sinh, xây dựng chương trình dạy học tiên tiến, chương trình học chính khóa, nâng cao, tự chọn, mũi nhọn...
Thay mặt Lãnh đạo UBND Quận, ông Nguyễn Thanh Tùng  phát biểu tiếp thu ý kiến các đại biểu, và sẽ chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn bổ sung, chỉnh sửa Đề án theo các nội dung các chuyên gia, nhà khoa học, các đại biểu đã đóng góp tại hội nghị cho phù hợp hơn với tình hình thực tế.
Phát biểu tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Minh Hiền - UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận đã phát biểu cảm ơn các ý kiến phản biện của các chuyên gia, các nhà khoa học, thành viên Ban tư vấn của Quận và các phường đã đưa ra nhiều ý kiến thiết thực đóng góp vào dự thảo Đề án, đồng thời đề nghị UBND Quận tiếp tục hoàn thiện Đề án theo góp ý của hội nghị nhằm đảm bảo việc triển khai thực hiện Đề án đạt hiệu quả như mong muốn.
 

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020