Hà Nội: Rất cần chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp

06/06/2023 - 01:56 PM
Ngày 6/6, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố quy định về một số chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn thành phố Hà Nội. Bà Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội dự và chủ trì hội nghị.
Dự thảo Nghị quyết nhằm cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Trung ương và thành phố về khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn thành phố; khuyến khích các doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ trang trại, hộ gia đình huy động các nguồn lực để đầu tư phát triển sản xuất, từng bước xây dựng nền nông nghiệp Thủ đô phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, sản xuất hàng hóa, bền vững, thân thiện môi trường. Trong đó, Hà Nội tập trung hỗ trợ cho phát triển các đối tượng cây trồng, vật nuôi, thủy sản có lợi thế, có năng suất, giá trị gia tăng cao như: Sản xuất rau, hoa, quả, chè, chăn nuôi bò sữa, bò thịt, lợn, nuôi trồng thủy sản; hiện đại hóa nông nghiệp; bảo vệ môi trường; phát triển nông nghiệp sinh thái gắn với du lịch, trải nghiệm. Dự kiến, tổng kinh phí dự kiến thực hiện chính sách trên địa bàn thành phố khoảng 1.101,5 tỷ đồng/năm. Trong đó, ngân sách thành phố 294,3 tỷ đồng/năm; ngân sách cấp huyện 47,28 tỷ đồng/năm; nguồn kinh phí đối ứng từ các tổ chức, cá nhân 759,886 tỷ đồng/năm.

Ông Phạm Ngọc Thảo, Chủ nhiệm HĐTV Dân chủ - Pháp luật, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội cho biết, những năm qua, thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, chính quyền thành phố đã ban hành nhiều Nghị quyết và cơ chế chính sách hỗ trợ khuyến khích phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới ở Thủ đô và đạt được nhiều thành tựu tích cực. Tuy nhiên, một số chính sách đã ban hành vẫn chưa thực sự mang lại kết quả như mong muốn, chưa khuyến khích được doanh nghiệp và người lao động. Sản xuất nông nghiệp Hà Nội chưa tạo ra được bước chuyển biến đột phá rõ rệt, một số lĩnh vực còn trì trệ… Những mặt hạn chế nói trên do nhiều nguyên nhân, trong đó có vấn đề chính sách chưa thỏa đáng. “Tình hình đó đòi hỏi chính quyền thành phố cần sớm nắm bắt, đón đầu để kịp thời nghiên cứu, bổ sung, ban hành Nghị quyết mới để đáp ứng những yêu cầu của thực tế sản xuất nông nghiệp Hà Nội đang đòi hỏi cũng như khắc phục những hạn chế vừa qua để hỗ trợ khuyến khích sản xuất nông nghiệp Thủ đô. Do đó, dự thảo tờ trình cần bổ sung làm rõ thêm thực trạng sản xuất nông nghiệp Hà Nội hiện nay trên những nét chính liên quan đến 11 nhóm chính sách.
Còn Tiến sĩ Bùi Thị Xô, Nguyên Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội lại cho biết, cách xây dựng dự thảo chính sách, khuyến khích phát triển nông nghiệp và nông thôn thành phố Hà Nội lần này có nhiều tiến bộ như tập trung đầu tư không dàn trải cũng như lấy được nhiều ý kiến của tất cả các huyện và ban, ngành. Tuy nhiên, trong thực tiễn sản xuất nông nghiệp vùng sản xuất hàng hóa chất lượng cao còn hạn chế cả cây trồng lẫn vật nuôi. Lý do chính là vướng mắc về chính sách thu hồi, giao đất, cho thuê đất lâu năm. “Hướng phát triển nông nghiệp Thủ đô là hướng phát triển nông nghiệp xanh, nông nghiệp du lịch sinh thái. Đây là hướng phát triển rất hiệu quả của nông nghiệp, do đó trong dự thảo Nghị quyết cần bổ sung chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp du lịch sinh thái, bà Xô nói
Ở góc độ khác, Tiến sĩ Nguyễn Tiến Dĩnh, Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho biết, tờ trình cần nêu bật, rõ và thuyết phục hơn về sự cần thiết ban hành chính sách. Trong đó, phải nêu bật phương hướng phát triển của nông nghiệp Thủ đô những năm tới để xây dựng nền nông nghiệp Thủ đô theo hướng xanh, hiện đại. Trong dự thảo đưa ra 11 chính sách nhưng còn tản mạn, tách rời nhau, khó đầu tư một cách có hiệu quả và khó thành vùng tập trung chuyên canh cũng như thành trung tâm sản xuất giống công nghệ cao của thành phố. Do vậy, cần tập trung chính sách đầu tư theo vùng tập trung, vùng chuyên canh, vùng sản xuất giống gắn với ứng dụng công nghệ cao, chế biến, bảo quản, cơ giới hóa, chuyển đổi số, cấp mã số vùng trồng….một cách đồng bộ. Do đó, nên tích hợp các chính sách riêng lẻ, tản mạn thành chính sách chung cho vùng với các chính sách, thành phần đồng bộ để có thể phát triển hiệu quả hơn, tập trung hơn.
Giáo sư, Viện sỹ Trần Đình Long, Chủ tịch Hội giống cây trồng Việt Nam nhận định, dự thảo tờ trình, cơ bản là đầy đủ và phù hợp. Tuy nhiên, trong tờ trình tại mục III và V: Mục tiêu ban hành chính sách và nội dung theo tôi chưa thật sự phù hợp. Mục tiêu và nội dung trong tờ trình quá nhiều, quá dàn trải. Đây là mục tiêu toàn diện phát triển nông nghiệp và nông thôn của thành phố đến năm 2023. Trong khi đó chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp và nông thôn chỉ nên tập trung hỗ trợ những mục tiêu cốt yếu đang gây tắc nghẽn trong mục tiêu chuyển đổi nông nghiệp từ tư duy sản xuất sang tư duy kinh tế. Vì vậy, trong tờ trình, trong dự thảo Quy định có tới 11 nội dung về chính sách hỗ trợ, trong khi kinh phí của thành phố chỉ giới hạn 292,9 tỷ đồng/năm nên khi phân bổ kinh phí sẽ không đáp ứng được nhu cầu cần hỗ trợ của từng hạng mục.

Qua 12 ý kiến phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương ghi nhận các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, sâu sắc của các đại biểu để MTTQ Việt Nam tổng hợp gửi đến cơ quan soạn thảo Nghị quyết. Bà Nguyễn Lan Hương cho rằng, các ý kiến đều khẳng định vai trò, vị trí của nông nghiệp Thủ đô, tiềm năng của nông nghiệp Thủ đô và quyết tâm của lãnh đạo thành phố khi thực hiện việc này. Các ý kiến của các đại biểu sẽ được MTTQ thành phố chắt lọc, cập nhật các nội dung cần thiết để gửi tới Ban soạn thảo Nghị quyết. Trong đó, các ý kiến của các đại biểu đều đánh giá cao dự thảo Nghị quyết được soạn thảo công phu, chi tiết, có tính kế thừa. Thống nhất cao với 11 chính sách để khuyến khích phát triển nông nghiệp, trong đó có nhưng chính sách đã có, khẳng định nét đặc thù hơn, tập trung hơn của thành phố. Đặc biệt, dự thảo Nghị quyết đã tiếp cận ngay với Luật Thủ đô sửa đổi, tránh sự trùng lắp, chồng chéo, mâu thuẫn chính sách.
Lê Phương

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020