Hội nghị lần thứ 2 Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng khóa XVI, nhiệm kỳ 2024-2029 thành công tốt đẹp

04/07/2024 - 02:25 PM
Sáng ngày 4/7/2024, tại trụ sở cơ quan Uỷ ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể quận, Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng tổ chức hội nghị lần thứ 2. Đây là hội nghị tổ chức ngay sau Đại hội của Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận khoá XVI, nhiệm kỳ 2024 - 2029 để thông qua Quy chế hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng nhiệm kỳ 2024 - 2029.
Dự hội nghị có: Bà Nguyễn Thị Thu Hiền - UVTV Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND Quận; ông Nguyễn Ngọc Phương - UVTV Quận ủy, Phó Chủ tịch HĐND Quận, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; lãnh đạo các tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam quận; Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam quận và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam 18 phường.
Ông Trương Văn Nhung - UVTT, Trưởng Ban Dân tộc và Tôn giáo Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội và lãnh đạo Quận Hai Bà Trưng chúc mừng các đồng chí vừa được công nhận các chức danh trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ quận khóa XVI, nhiệm kỳ 2024-2029.
 
Hội nghị đã nghe Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận Hai Bà Trưng công bố Quyết định của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội công nhận các chức danh trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận Hai Bà Trưng khóa XVI, nhiệm kỳ 2024-2029 gồm 4 người: Bà Nguyễn Xuân Diệp giữ chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng; bà Nguyễn Hiền Phương giữ chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; bà Vũ Thị Trình và bà Nguyễn Bích Diệp giữ chức danh Ủy viên Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận. Các chức danh trên được công nhận từ ngày 13/6/2024.
Tại hội nghị, ông Nguyễn Ngọc Phương - UVTV Quận ủy, Phó Chủ tịch HĐND quận đã thông báo kết quả hoạt động của HĐND quận 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền - UVTV Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND quận thông báo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng của quận 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.
Tiếp đó, các đại biểu cũng xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua dự thảo Quy chế hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng nhiệm kỳ 2024 - 2029 và báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm của Ủy ban MTTQ Việt Nam quận. Tại hội nghị đã có 7 lượt ý kiến phát biểu thể hiện trách nhiệm, trí tuệ và tâm huyết của các đại biểu. Các ý kiến đều thể hiện quan điểm thống nhất, đánh giá cao dự thảo quy chế và báo cáo.
Đáng chú ý, nửa đầu năm nay, MTTQ từ quận đến cơ sở đã phối hợp với các tổ chức thành viên tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền triển khai có hiệu quả chương trình công tác năm 2024, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tạo được sự đồng thuận, niềm tin của nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận.
Ủy ban MTTQ Việt Nam quận đã phát động phong trào và ký giao ước thi đua với các đơn vị, xây dựng, ký kết và triển khai có hiệu quả các chương trình phối hợp hoạt động giữa Ủy ban MTTQ với Thường trực HĐND, UBND, tổ chức chính trị - xã hội và các cơ quan, đơn vị thuộc quận.
Triển khai tổ chức tốt hội nghị đại biểu nhân dân bàn việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, các mô hình nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”; tích cực vận động các tầng lớp nhân dân ủng hộ Quỹ “Vì biển đảo Việt Nam”… Đồng thời, chủ động triển khai các hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền thiết thực, hiệu quả.
Quỳnh Nguyễn

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020