Hội nghị phản biện xã hội đối với Mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng huyện Ba Vì năm 2023

08/12/2022 - 04:25 PM
Chiều ngày 01/12/2022, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ba Vì tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với Mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2023. Dự hội nghị có đồng chí: Đinh Hải Bình - UVTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện; Đỗ Quang Trung - UVTV, Phó Chủ tịch UBND huyện; Nguyễn Thị Kim Oanh - UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; các đồng chí đại diện lãnh đạo: Ban Dân vận, Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND-UBND huyện, Ban Kinh tế - Xã hội, Ban Pháp chế HĐND huyện, các tổ chức chính trị - xã hội huyện; các ông, bà thành viên 02 Ban tư vấn của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam 10 xã trên địa bàn huyện.
Toàn cảnh hội nghị
Tại Hội nghị, có 08 ý kiến phát biểu tại hội nghị và 02 ý kiến góp ý bằng văn bản, tập trung vào các nội dung, như: nhận định về kết quả phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng huyện năm 2022; về tồn tại, hạn chế và nguyên nhân đã được đánh giá đầy đủ, sát thực chưa; việc nhận định, dự báo tình hình kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2023 của Thành phố và của huyện đã chính xác và có tính dự báo chưa; giải pháp then chốt, đột phá để phát triển kinh tế - xã hội của huyện đạt hiệu quả cao, bền vững
Đại diện Thường trực HĐND-UBND huyện, đồng chí Đỗ Quang Trung - UVTV, Phó Chủ tịch UBND huyện tiếp thu, giải trình một số nội dung và tiếp thu ý kiến phản biện của các đại biểu dự hội nghị, nhất là ý kiến của các thành viên Ban tư vấn rất sát thực, cụ thể và có tính xây dựng. Tại hội nghị, đồng chí ghi nhận và mong muốn Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện tiếp tục phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định 217, 218, tổ chức nhiều hội nghị như hôm nay, góp phần xây dựng huyện Ba Vì ngày càng phát triển.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Kim Oanh - UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã tổng hợp ý kiến phản biện của các đại biểu tại hội nghị, trân trọng cảm ơn các vị đại biểu lãnh đạo huyện Ba Vì cùng các đại biểu các phòng, ngành, đoàn thể, thành viên Ban tư vấn…đã tham dự hội nghị và đóng góp nhiều ý kiến phản biện rất sát thực và trách nhiệm. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện sẽ xây dựng báo cáo tổng hợp ý kiến phản biện gửi Thường trực HĐND - UBND huyện tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung nghị quyết tình hình kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng huyện Ba Vì năm 2023 và các năm tiếp theo sát thực, cụ thể hơn nữa để phát huy tiềm năng, thế mạnh của huyện.
                                                          Ủy ban MTTQ huyện Ba Vì

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020