Huyện Thường Tín sơ kết hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng 9 tháng đầu năm 2022

29/09/2022 - 10:54 AM
Sáng ngày 28/9, tại Hội trường UBND huyện, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thường Tín tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân (TTND), Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng (GSĐTCCĐ) 9 tháng đầu năm 2022. Dự Hội nghị có ông Lê Đức Anh - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; ông Nguyễn Đăng Bôi - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; các ông, bà Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Trưởng Ban Thanh tra Nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
Ông Nguyễn Đăng Bôi - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phát biểu
Ban Thanh tra Nhân dân, Ban GSĐTCCĐ hoạt động hiệu quả, xẽ minh bạch trong việc đầu tư xây dựng và giải quyết tốt, kịp thời các vấn đề bức xúc nảy sinh ngay từ cơ sở. Đây là một trong những hoạt động cơ bản của công tác Mặt trận trong giai đoạn hiện nay. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thường Tín đã xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của Ban TTND, Ban GSĐTCCĐ, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, xây dựng kế hoạch hướng dẫn, tập huấn để nâng cao nhận thức cho cán bộ các Ban.
 Từ đầu năm 2022 đến nay Ban TTND, Ban GSĐTCCĐ đã thực hiện tốt chức năng giám sát nhân dân, đảm bảo quyền giám sát, kiểm tra của quần chúng đối với tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện chính sách, pháp luật ở xã, thị trấn; theo dõi, đánh giá việc chấp hành các quy định về quản lý đầu tư; phát hiện, kiến nghị với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền các việc làm vi phạm pháp luật, gây lãng phí, thất thoát vốn và tài sản của Nhà nước, xâm hại đến lợi ích của cộng đồng. Đến nay, hoạt động của các Ban TTND, Ban GSĐTCCĐ trong huyện ngày càng nâng cao về chất lượng, được các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan chức năng và Nhân dân ghi nhận.
Hiện nay, huyện Thường Tín có 29 Ban TTND với 239 thành viên và 61 Ban GSĐTCCĐ được thành lập theo từng công trình dự án. Trong đó nhiều Ban TTND, Ban GSĐTCCĐ hoạt động thực sự hiệu quả, điển hình như thị trấn Thường Tín, các xã Tô hiệu, Nhị Khê, Văn Bình, Liên Phương, Tự nhiên...
Các Ban căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết trên các lĩnh vực. Các Ban GSĐTCCĐ đã thực hiện 171 cuộc giám sát về xây dựng các công trình đường giao thông thủy lợi, trường học, trạm y tế, các công trình xây dựng nông thôn mới, chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường… Qua giám sát đã kịp thời phát hiện 4 vụ việc sai phạm, đề nghị đơn vị thi công khắc phục thiếu sót, nâng cao chất lượng công trình nên được Nhân dân đồng tình ủng hộ.
Các Ban TTND đã tổ chức giám sát 160 cuộc, nội dung giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với người có công, người nghèo; công tác quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng; công tác quản lý trật tự xây dựng; bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch Co vid-19 và việc thực hiện các chính sách hỗ trợ của Chính phủ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; công tác tiếp công dân giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, kiến nghị của công dân; việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Số vụ việc sai phạm được phát hiện vi phạm là 3 vụ, kiến nghị được xem xét, giải quyết 3 vụ. Phối hợp các tổ hòa giải, kịp thời hòa giải các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân. Ngoài ra, các Ban TTND còn phối hợp giám sát các lĩnh vực quản lý trật tự xây dựng 43 vụ, quản lý đất đai 32 vụ, thực hiện dân chủ ở cơ sở 8 vụ và 15 vụ việc ở các lĩnh vực khác. Hoạt động của Ban góp phần ổn định tình hình ở cơ sở, kịp thời giải quyết các mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, chính quyền./.
                                                        Ủy ban MTTQ huyện Thường Tín

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020