Huyện Thường Tín tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác tổ chức và hoạt động của Ban Tư vấn phản biện xã hội

28/11/2022 - 03:12 PM
Ngày 28/11/2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thường Tín tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả công tác tổ chức và hoạt động của Ban Tư vấn phản biện xã hội Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện. Dự hội nghị có các ông: Lê Tuấn Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; Uông Đình Hồng - Nguyên Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo Thành phố Hà Nội, Trưởng Ban Tư vấn phản biện xã hội MTTQ huyện;  các vị lãnh đạo Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện; Thành viên Ban Tư vấn Phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện.
Ngày 07/01/2017, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thường Tín Quyết định thành lập Ban Tư vấn phản biện xã hội của Uỷ ban MTTQ huyện, nhiệm kỳ 2014 - 2019”, gồm 9 đại biểu; chuyển sang nhiệm kỳ mới 2019 - 2022, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Quyết định kiện toàn Ban Tư vấn phản biện xã hội gồm 10 đại biểu và mời ông Uông Đình Hồng làm Trưởng ban, ông Nguyễn Tam Sơn làm Phó ban; trong nhiệm kỳ 1 đại biểu xin thôi không tham gia. Ban Tư vấn phản biện xã hội còn 9 đại biểu hoạt động.
 
Ông Uông Đình Hồng - Nguyên Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo Thành phố Hà Nội, Trưởng Ban Tư vấn phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ huyện phát biểu
Từ năm 2017 đến nay, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện đã tổ chức 11 hội nghị Phản biện xã hội, phản biện 13 dự thảo văn bản của Ban Thường vụ Huyện uỷ, Thường trực HĐND và UBND huyện, trong đó có 1 dự thảo Chỉ thị của Huyện ủy “Về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý trật tự xây dựng gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, 1 dự thảo Nghị quyết của HĐND huyện “Về thực hiện tang văn minh tiến bộ trên địa bàn huyện” và 11 dự thảo báo cáo kinh tế - xã hội 6 tháng, 1 năm của UBND huyện trình các kỳ họp thường kỳ của HĐND huyện.
Ban Tư vấn phản biện xã hội huyện đã tích cực tham gia phản biện xã hội ở các hội nghị, với 68 ý kiến tập trung vào các lĩnh vực: Sản xuất nông nghiệp; sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề; thu ngân sách địa phương; việc thực hiện chính sách xã hội, công tác giảm nghèo bền vững, công tác quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường; công tác an ninh quốc phòng. Đặc biệt là phong trào xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới  nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, công tác Giáo dục - Đào tạo, công tác Cải cách hành chính, công tác Phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội giữ gìn an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội, công tác phòng chống dịch Covid-19....
 
Ngoài ra, Ban Tư vấn phản biện xã hội còn tham gia 8 ý kiến góp ý vào dự thảo Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở, và dự thảo 2 Nghị định của Chính phủ, Nghị định thay thế Nghị định số 162/2017/NĐ-CP và Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo. Tham gia đoàn giám sát của Ủy ban MTTQ huyện giám sát công tác tiếp công dân giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng các chỉ số quản trị hành chính công, công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tại các xã Ninh Sở, Khánh Hà, Thư Phú và Thống Nhất.
 
Đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện trao quà cho các vị thành viên Ban Tư vấn nghỉ công tác
Ý kiến phản biện của Ban đã được các đồng chí lãnh đạo huyện tiếp thu, làm rõ và đã được Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện tổng hợp xây dựng thành văn bản báo cáo gửi cơ quan soạn thảo tiếp thu hoàn thiện. Các Văn bản được ban hành đảm bảo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phù hợp với thực tiễn của địa phương, thực tiễn đời sống xã hội và tính khả thi của văn bản, tạo đồng thuận xã hội; góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị huyện.
 
 

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020