Kế hoạch củng cố, phát huy hiệu quả hoạt động của đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội trong hệ thống MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội

09/06/2022 - 03:24 PM
Download (33KB)
VĂN BẢN KHÁC
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020