Thông báo về việc tuyển dụng nhân viên lao động hợp đồng tại Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam thành phố Hà Nộ

09/06/2023 - 11:48 AM
Căn cứ Bộ Luật Lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019 của Quốc Hội; Căn cứ nhu cầu vị trí việc làm tại Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam thành phố Hà Nội, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội ban hành Thông báo về việc tuyển dụng nhân viên lao động hợp đồng tại Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam thành phố Hà Nội, cụ thể như sau:
 
Download (4936KB)
VĂN BẢN KHÁC
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020