Kế hoạch số: 221/KH-BCĐCVĐTP ngày 11/01/2022 V/v Thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2022 trên địa bàn thành phố Hà Nội

14/01/2022 - 08:37 AM
Download (41KB)
VĂN BẢN KHÁC
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020