Kế hoạch liên tịch số 225 /KHLT/UBND-UBMTTQ ngày 20/01/2022 giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam TP và UBND TP về việc tTổ chức Hội nghị đại biểu Nhân dân bàn việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022

24/01/2022 - 05:15 PM
Download (113KB)
VĂN BẢN KHÁC
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020