Khai giảng lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Mặt trận huyện Hoài Đức năm 2024

10/07/2024 - 02:57 PM
Sáng ngày 09/7/2024, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hoài Đức phối hợp với Trung tâm chính trị huyện tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Mặt trận năm 2024. Dự khai mạc lớp tập huấn có bà Nguyễn Thanh Tú - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; các ông bà trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; đồng chí Phạm Thị Hoa – Phó Giám đốc Trung tâm chính trị huyện.
Bà Nguyễn Thanh Tú - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện phát biểu khai mạc
Phát biểu khai mạc lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ, bà Nguyễn Thanh Tú - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện nêu rõ: Trong những năm qua MTTQ Việt Nam ngày càng có vai trò quan trọng trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, bảo đảm trật tự xã hội và đóng góp cho sự phát triển bền vững của đất nước. Để tiếp tục nâng cao vai trò của MTTQ, công tác đào tạo bồi dưỡng nhiệp vụ đối với cán bộ mặt trận cơ sở luôn được quan tâm, hàng năm Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện đều phối hợp với Trung tâm chính trị huyện tổ chức lớp tập huấn nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và trình độ chuyên môn đối với cán bộ Mặt trận cơ sở. Bà Nguyễn Thanh Tú đề nghị các ông, bà học viên cần thu xếp thời gian tham dự, ghi chép đầy đủ, chấp hành tốt nội quy, quy chế của lớp học, đồng thời trao đổi và phản ảnh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở để bàn bạc giải pháp khắc phục.
 Trong thời gian 2 ngày, 231 ông bà là Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam; Trưởng Ban Công tác Mặt trận khu dân cư của các xã, thị trấn được các báo cáo viên Tuyên truyền Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam huyện Hoài Đức lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024-2029; Tuyên truyền về công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông; Tuyên truyền về phòng chống lừa đảo trên không gian mạng; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; Công tác giám sát và phản biện Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Thông qua chương trình bồi dưỡng và tập huấn giúp nâng cao nhận thức và bản lĩnh chính trị, phổ biến, quán triệt triển khai các biện pháp thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; trang bị kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng cho cán bộ làm công tác Mặt trận cơ sở nhằm nâng cao trình độ lý luận, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ huyện Hoài Đức lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024-2029 và các nhiệm vụ chính trị của huyện./.
Hồng Trang

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020