MTTQ huyện Thanh Trì phối hợp giám sát các văn bản quy phạm pháp luật của HĐND – UBND xã Ngọc Hồi

13/04/2023 - 09:23 AM
 Ngày 11/4/2023, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thanh Trì phối hợp với Thường trực HĐND huyện Thanh Trì do đồng chí Đặng Đức Quỳnh - UVBTV, Chủ tịch HĐND huyện làm Trưởng đoàn tổ chức giám sát xã Ngọc Hồi về công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của HĐND, UBND xã và hoạt động của HĐND xã từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026. Tham gia đoàn có đồng chí Lã Văn Huy - UVBTV, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Huyện ủy; đồng chí Bùi Thị Phương Hoa- PCT Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các đồng chí trong Ban pháp chế, Ban KT-XH HĐND huyện, các phòng ban liên quan.
Theo đó, Phó Chủ tịch HĐND xã Ngọc Hồi báo cáo: Định kỳ hàng năm, UBND xã Ngọc Hồi thực hiện việc rà soát các văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần, tham mưu cho UBND xã ban hành Quyết định công bố danh mục văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực theo quy định. UBND xã đã ban hành 01 Quyết định công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực năm 2021.
Đồng chí Đặng Đức Quỳnh- UVTV, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo
Với phương châm hành động “Đổi mới, dân chủ, trách nhiệm, hiệu quả, vì dân” , phát huy vai trò trách nhiệm đại diện Nhân dân, Thường trực HĐND xã tập trung chỉ đạo quyết liệt, chủ động triển khai các nhiệm vụ trọng tâm theo tinh thần chủ đề năm 2022, 2023 của Thành phố là “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển” và thực hiện tốt các nhiệm vụ theo chức năng, thẩm quyền đảm bảo đúng quy định, sát với thực tiễn. Chủ động triển khai các chương trình, kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ rõ nội dung và cụ thể phân công trách nhiệm đại biểu HĐND và thành viên 02 ban Pháp chế và Kinh tế  rõ người, rõ việc. Đồng thời triển khai kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND xã đã tổ chức 5 Kỳ họp theo tinh thần đổi mới, dân chủ, phù hợp với thực tiễn. Ban hành 22 Nghị quyết, 100% Nghị quyết khi trình tại kỳ họp đều được thông qua với tỷ lệ biểu quyết đạt 100%. Đã tổ chức 12 cuộc giám sát, khảo sát được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những vấn đề Nhân dân và cử tri quan tâm như: Công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, xử lý Văn minh đô thị, VSMT, phòng chống dịch bệnh, y tế, thu chi phí, học phí tại các nhà trường…
Hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân được HĐND xã phối hợp chặt chẽ với UBND, Uỷ MTTQ Việt Nam xã với 16 hội nghị trước các kỳ họp thường lệ hàng năm. Các ý kiến của cử tri được tổng hợp đầy đủ, chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo đúng quy định của pháp luật. Cùng với đó, Hoạt động tiếp công dân được thực hiện nghiêm túc. Duy trì việc tiếp công dân của Chủ tịch HĐND xã 1 tuần/lần và 18 buổi tiếp công dân của Tổ đại biểu HĐND huyện ứng cử tại xã, 63 buổi trực tiếp công dân của đại biểu HĐND xã, kịp thời tiếp nhận và giải đáp trả lời những vấn đề cử tri và nhân dân quan tâm; tiếp thu phản ánh kiến nghị của cử tri và Nhân dân để chuyển đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền trả lời, giải quyết theo quy định.
Tại buổi giám sát, các thành viên trong đoàn giám sát đánh giá cao kết quả hoạt động của HĐND xã Ngọc Hồi từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay, trong đó đánh giá HĐND xã thực hiện chức năng giám sát cơ bản đầy đủ theo quy trình luật định, qua giám sát phản ánh đúng thực trạng tình hình, chỉ ra những việc làm được, chưa được, kiến nghị các giải pháp để tiếp tục chỉ đạo, quản lý, điều hành thực hiện có hiệu quả hơn về nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội, việc thực hiện, chấp hành chính sách, pháp luật ở địa phương.
Phát biểu kết luận buổi giám sát, Chủ tịch HĐND huyện Đặng Đức Quỳnh đề nghị HĐND xã Ngọc Hồi cần tiếp tục nâng cao chất lượng kỳ họp HĐND, phải thực sự là diễn đàn của Nhân dân, là nơi thể hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Thực hiện tốt chức năng giám sát của HĐND xã, để nâng cao chất lượng hoạt động, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của nhân dân, nhất là thực hiện Quy chế dân chủ ở xã, HĐND cần tăng cường hoạt động giám sát chuyên đề, tập trung vào các vấn đề khó. Đổi mới và nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri, tiếp dân của đại biểu HĐND, đại biểu phải thật sự gần dân, lắng nghe ý kiến người dân một cách cầu thị, đối thoại cùng người dân và phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng của nhân dân với HĐND để đảm bảo thực hiện cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ”.
 
                                                                      Bùi Thị Phương Hoa
    
 
 
                                                                

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020