Nâng cao chất lượng giám sát của Ban Thanh tra nhân dân trên địa bàn quận Tây Hồ

08/10/2022 - 11:11 AM
Thực hiện kế hoạch số 02/KH-MTTQ-BTT ngày 10/01/2022 của Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Tây Hồ về Giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn quận Tây Hồ năm 2022, thành lập đoàn giám sát các trường hợp vi phạm quản lý đất đai (QLĐĐ), trật tự xây dựng đô thị (TTXDĐT) do Ban Thanh tra nhân dân (TTND) 04 phường kiến nghị năm 2022 từ ngày 03/10 đến hết ngày 07/10/2022.
Đoàn giám sát tiếp cận hồ sơ lưu và đi thực địa giám sát công tác quản lý đất đai, TTXD đô thị của Ban TTND phường Xuân La, Phú Thượng, Quảng An và Tứ Liên. Qua giám sát hồ sơ đoàn giám sát đã tiếp cận với 30 trường hợp kiến nghị của Ban thanh tra nhân dân gửi đến UBND các phường, các kiến nghị đã được xử lý 29/30 (đạt 96,67%) dỡ bỏ hoàn toàn các phần vi phạm, 01 trường hợp đang xin ý kiến chỉ đạo để giải quyết.
Kết luận tại buổi giám sát trưởng đoàn đề nghị Ban thanh tra nhân dân các phường tiếp tục phản ánh các vi phạm tổng hợp kiến nghị UBND phường xử lý, giám sát kết quả thực hiện, báo cáo kết quả về  Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; Tuyên truyền vận động Nhân dân được biết để giám sát cán bộ, đảng viên và nhân dân trong quản lý đất đai, trật tự xây dựng đô thị; Tiếp tục giám sát các điểm đất công trên địa bàn.
Hoàng Hương
 

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020