Ông Trần Thanh Mẫn tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

23/09/2019 - 02:35 PM
Ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Khóa VIII tái cử giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Khóa IX.

Ông Trần Thanh Mẫn tái đắc cử Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam

Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Chiều 20/9, tại phiên bế mạc Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa VIII báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ nhất UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa IX.

Theo đó Đại hội đã hiệp thương cử 374 vị tham gia UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 (11 vị khuyết sẽ được bổ sung trong nhiệm kỳ).

Tại Hội nghị lần thứ nhất, UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa IX, đã hiệp thương cử 62 vị tham gia Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; hiệp thương cử các chức danh trong Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 và chức danh Phó Chủ tịch không chuyên trách UBTƯ MTTQ Khóa IX.

Cụ thể:

Chức danh Chủ tịch UBTƯ MTTQ khóa IX:

Ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Khóa VIII tái cử giữ chức vụ Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa IX.

Chức danh Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ khóa IX:

Ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Khóa VIII tái cử giữ chức vụ Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa IX.

Chức danh Phó Chủ tịch chuyên trách UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa IX:

1. Bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa VIII tái cử giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa IX.

2. Ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa VIII tái cử giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa IX.

3. Ông Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa VIII tái cử giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa IX.

4. Ông Phùng Khánh Tài, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa VIII tái cử giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa IX.

Chức danh Phó Chủ tịch không chuyên trách UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa IX

1. Bà Tô Thị Bích Châu, Phó Chủ tịch không chuyên trách UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa VIII, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh tái cử giữ chức Phó Chủ tịch không chuyên trách UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa IX.

2. Bà Nguyễn Thị Doan, Nguyên Phó Chủ nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội khuyến học Việt Nam giữ chức Phó Chủ tịch không chuyên trách UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa IX.

3. Linh mục Trần Xuân Mạnh, Phó Chủ tịch không chuyên trách UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa VIII, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tái cử giữ chức Phó Chủ tịch không chuyên trách UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa IX.

4. Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Chủ tịch không chuyên trách UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa VIII, Chủ tịch Hội đồng trị sự, Giáo hội phật giáo Việt Nam, tái cử giữ chức Phó Chủ tịch không chuyên trách UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa IX.

5. Bà Nguyễn Lan Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, giữ chức Phó Chủ tịch không chuyên trách UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa IX.

6. Bà Hà Thị Khiết, Nguyên Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch không chuyên trách UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa VIII tái cử giữ chức Phó Chủ tịch không chuyên trách UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa IX.

Theo Đại đoàn kết

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020