Sơn Tây tổ chức tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2019-2021.

03/10/2019 - 07:28 PM
Chiều ngày 2/10, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Sơn Tây tổ chức hội nghị tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2019-2021. Dự hội nghị có các đồng chí: Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường; Trưởng ban công tác Mặt trận thôn, tô dân phố trên địa bàn thị xã.
Toàn ảnh hội nghị
Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Hà Việt Phong - UVTV, Trưởng ban Dân vận Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã báo cáo về nội dung, kết quả Đại hội, đặc biệt nêu lên những kết quả nổi bật của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2014-2019; đồng thời, quán triệt các nội dung của Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2019-2024, trong đó nhấn mạnh 03 khâu đột phá, 04 nhiệm vụ trọng tâm và 05 giải pháp chủ yếu đã được xác định trong Nghị quyết Đại hội.
Việc tổ chức, học tập quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2019-2024, nhằm giúp cho đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận các cấp trên địa bàn thị xã nắm vững những nội dung cơ bản, mục tiêu cụ thể, chương trình hành động của nhiệm kỳ 2019-2024, từ đó giúp nâng cao nhận thức, phát huy năng lực, tính sáng tạo, tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2019-2024. Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của thành phố thị xã./.
                                                          Ủy ban MTTQ Sơn Tây

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020