Quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024

21/11/2019 - 03:59 PM
Sáng 21/11, Ủy ban TW MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, triển khai. Dự hội nghị có các đồng chí: Trần Thanh Mẫn –Bí thư TW Đảng, Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam; các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam; đại diện lãnh đạo các Ban, đơn vị thuộc Ủy ban TW MTTQ Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Dung – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội chủ trì hội nghị tại điểm cầu Hà Nội.
Với chủ đề “Đoàn kết – Dân chủ – Đổi mới – Phát triển”, Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã thảo luận, thông qua các văn kiện và xác định 5 Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam trong nhiệm kỳ 2019 – 2024 để triển khai thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu.
Đ/c Trần Thanh Mẫn – Bí thư TW Đảng, Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam
phát biểu tại hội nghị
Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt, triển khai nội dung 5 chương trình hành động, đó là: tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; vận động nhân dân thi đua lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của đất nước; thực hiện dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh. Bên cạnh đó tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân, tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đề nghị trên cơ sở các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, Mặt trận các tỉnh, thành phố và các tổ chức thành viên xây dựng các đề án, kế hoạch, căn cứ tình hình thực tế để xây dựng chương trình hành động phù hợp với địa phương, đơn vị; tổ chức các hoạt động, việc làm cụ thể để triển khai thực hiện Nghị quyết. Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ Mặt trận cần củng cố, tăng cường, đề cao tính kỷ luật, kỷ cương, nghiêm minh, gương mẫu đi đầu thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động, góp phần phát huy sức mạnh của Mặt trận và các tổ chức thành viên chung sức xây dựng đất nước Việt Nam vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh./.
Thu Thủy
Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020