Thanh Trì tuyên truyền, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2019 – 2024

16/10/2019 - 03:27 PM
Sáng ngày 16/10/2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thanh Trì tổ chức hội nghị tuyên truyền, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2019 – 2024.
Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP; Nguyễn Huy Chương – UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, Ban Thường trực ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn, Trưởng ban công tác Mặt trận các khu dân cư.
 
Đ/c Nguyễn Anh Tuấn – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP truyền đạt Nghị quyết
 Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP đã thông tin những kết quả nổi bật đã đạt được của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP, nhiệm kỳ 2014 – 2019. Với chủ đề: “Dân chủ - Đoàn kết - Đổi mới – Hiệu quả”, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP Hà Nội lần thứ XVII đã thành công tốt đẹp, Đại hội đã hiệp thương dân chủ cử 132 vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TP nhiệm kỳ 2019-2024, cử đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX và thông qua Nghị quyết Đại hội, nội dung mục tiêu, chỉ tiêu cơ bản và 3 khâu đột phá; 4 nhiệm vụ công tác trọng tâm và 5 giải pháp chủ yếu của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP nhiệm kỳ 2019 – 2024. Đồng chí  đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp huyện tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm công tác Mặt trận như: Tuyên truyền, vận động nhân dân thi đua học tập, lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của địa phương và đất nước; phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, giám sát và phản biện xã hội, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm nhất là nâng cao hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội của MTTQ các cấp, trong đó chú trọng giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên;
Tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại Nhân dân; Tăng cường củng cố tổ chức, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới và tập chung hướng về cơ sở, nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư, trong đó nhấn mạnh việc triển khai thực hiện Tháng cao điểm vì người nghèo năm 2019 bằng những việc làm hiệu quả, thiết thực và công tác tuyên truyền, triển khai tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư nhân kỷ niệm 89 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam 18/11.
Trên cơ sở các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội, các đơn vị xây dựng kế hoạch kịp thời triển khai việc học tập, quán triệt nghị quyết đại hội ở cấp mình đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng tới các tầng lớp nhân dân, gắn việc triển khai , quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết với các cuộc vận động , phong trào thi đua yêu nước trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương quyết tâm đưa Nghị quyết vào cuộc sống ngay từ năm đầu của nhiệm kỳ./.
 
Nguyễn Thị Thắm - MTTQ huyện Thanh Trì
 

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020