Quận Hai Bà Trưng tổ chức hội nghị tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2019 -2024

30/09/2019 - 02:01 PM
Chiều ngày 26/9, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng tổ chức quán triệt nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2019 -2024 trong hệ thống MTTQ Việt Nam từ quận tới cơ sở.
Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP, các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận và hơn 250 đại biểu gồm các Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các phường và Trưởng ban công tác Mặt trận trên địa bàn quận.
Đ/c Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội quán triệt Nghị quyết Đại hội 
Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP thông tin, báo cáo với toàn thể hội nghị thời gian, nội dung, kết quả Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2019 - 2024; Với tinh thần “Dân chủ - Đoàn kết - Trách nhiệm - Hiệu quả”, Đại hội đã thực hiện đầy đủ, thành công các nội dung như đánh giá kết quả hoạt động của MTTQ Việt Nam Thành phố nhiệm kỳ qua. Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt 03 khâu đột phá, 04 nhiệm vụ trọng tâm và 05 giải pháp chủ yếu đã được xác định trong Nghị quyết Đại hội…
Việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2019 - 2024 giúp cán bộ MTTQ các cấp nắm vững những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội. Qua đó, tạo sự thống nhất ý chí và hành động, sự quyết tâm của hệ thống MTTQ từ quận đến cơ sở, nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đã đề ra. Sau hội nghị này, Ủy ban MTTQ Việt Nam các phường sẽ đồng loạt triển khai quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2019 - 2024 trong tháng 10 theo đúng kế hoạch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng đã đề ra.
Quỳnh Nguyễn - Ủy ban MTTQ quận Hai Bà Trưng

Các tin tức khác

Nhiệm kỳ mới, quyết tâm mới

23/09/2019 - 8.330 lượt xem
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020